دنیای موسیقی
موسیقی از چهار گوشه دنیا
آثار اسکوبا - Scuba

اسکوبا (2003-)

Scuba

Paul Rose بانام هنری اسکوبا (Scuba) هنرمند موسیقی الکترونیک انگلیسی است. سبک اصلی او داب استپ است و از سال 2003 مشغول به فعالیت است.
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند