دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Glass Animals - Glass Animals Discography
Glass Animals Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Golden Antlers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Cocoa Hooves
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Dust in Your Pocket
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Cocoa Hooves, Part II
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Psylla
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Black Mambo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Exxus
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Woozy (Feat. Jean Deaux)
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Pools
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Love Lockdown
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Pools (Jackson and His Computer Band Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Pools
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Pools (Kwes. Rework)
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Flip
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Black Mambo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Pools
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Gooey
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Walla Walla
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Intruxx
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Hazey
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Toes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Wyrd
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Cocoa Hooves
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
JDNT
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Psylla
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Exxus
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Black Mambo (Zodiac Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Gooey (Gilligan Moss Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Black Mambo (Stripped)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Gooey (Stripped)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Hazey (Stripped)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Cocoa Hooves (Stripped)
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Gooey (Gilligan Moss Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Hazey (Dave Glass Animals Rework) (Feat. Rome Fortune)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Pools (Roosevelt Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Black Mambo (Zodiac Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Gooey Rework (Feat. Chester Watson)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Hazey (Gabriel Garzón-Montano Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Exxus (Patten Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Pools (Kwes. Rework)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Hazey (Boody Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Gooey (Kingdom Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Hazey (Dark Sky Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Pools (Jackson And His Computer Band Remix)
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Life Itself
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Youth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Season 2, Episode 3
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Pork Soda
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Mama's Gun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Cane Shuga
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
[Premade Sandwiches]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Other Side of Paradise
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Take a Slice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Poplar St
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Agnes
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Dreamland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Tangerine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
((Home Movie: 1994))
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Hot Sugar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
((Home Movie: BTX))
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Space Ghost Coast to Coast
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Tokyo Drifting (Feat. Denzel Curry)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Melon and the Coconut
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Your Love (Déjà Vu)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Waterfalls Coming Out Your Mouth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
It’s All So Incredibly Loud
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
((Home Movie: Rockets))
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Domestic Bliss
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Heat Waves
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
((Home Movie: Shoes On))
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Helium
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
I Don't Wanna Talk (I Just Wanna Dance)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Tangerine (Feat. Arlo Parks)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Space Ghost Coast to Coast (Feat. Bree Runway)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Heat Waves (Feat. Iann Dior)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Heat Waves (Diplo Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Heat Waves (Shakur Ahmad Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Heat Waves (Oliver Heldens Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Heat Waves (Riton Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Heat Waves (Sonny Fodera Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Tokyo Drifting (Feat. Denzel Curry) (Oliver Malcolm Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Heat Waves (Stripped Back)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Your Love (Déjà Vu) (Stripped Back)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Space Ghost Coast to Coast (Stripped Back)
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Heat Waves
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Melon and the Coconut
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
It’s All So Incredibly Loud
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Dreamland
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Helium
افزودن به پلی لیست
Disc 9 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Waterfalls Coming Out Your Mouth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Hot Sugar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Tokyo Drifting (Feat. Denzel Curry)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Your Love (Déjà Vu)
افزودن به پلی لیست
Disc 10 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Space Ghost Coast to Coast
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
((Home Movie: BTX))
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Domestic Bliss
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
((Home Movie: Rockets))
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Tangerine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
((Home Movie: Shoes On))
افزودن به پلی لیست
Disc 11 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Heat Waves
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Heat Waves (Oliver Heldens Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Heat Waves (Sonny Fodera Remix)
افزودن به پلی لیست
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :