دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Starsailor - Starsailor Discography
Starsailor Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Tie Up My Hands
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Poor Misguided Fool
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Alcoholic
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Lullaby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Way to Fall
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Fever
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
She Just Wept
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Talk Her Down
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Love Is Here
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Good Souls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Coming Down
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Good Souls (The Distillery Sessions)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Alcoholic (The Distillery Sessions)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Love Is Here (The Distillery Sessions)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Fever (The Distillery Sessions)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Way to Fall (The Distillery Sessions)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
From a Whisper to a Scream (KCRW Session)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Grandma's Hands
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Hot Burrito #2 (The Flying Burrito Brothers Cover, Live at The Forum, London, 1st November 2001)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Coming Down (Band Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
The Way Young Lovers Do
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Music Was Saved
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Fidelity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Some of Us
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Silence Is Easy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Telling Them
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Shark Food
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Bring My Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
White Dove
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Four to the Floor
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Born Again
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Restless Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Could You Be Mine?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
At the End of a Show
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Four to the Floor (Thin White Duke Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Four to the Floor (Soulsavers Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Poor Misguided Fool (Soulsavers Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Good Souls (Two Lone Swordsmen Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Goodsouls (Echoboy Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Good Souls (Soulsavers Remix)
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
In the Crossfire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Counterfeit Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
In My Blood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Faith Hope Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
I Don't Know
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Way Back Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Keep Us Together
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Get Out While You Can
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
This Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
White Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Jeremiah
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Boy in Waiting
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Do You Believe in Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Black Limousine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Darling Be Home Soon
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Tell Me It's Not Over
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Boy in Waiting
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Thames
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
All the Plans
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Neon Sky
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
You Never Get What You Deserve
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Hurts Too Much
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Stars and Stripes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Change My Mind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Listen Up
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Safe at Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Listen Up (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Tell Me It's Not Over (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
All the Plans (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Merry Go Round (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
The Thames (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Change My Mind (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Stars and Stripes (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Good Souls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Silence Is Easy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Alcoholic (Single Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Give Up the Ghost
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
In the Crossfire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Poor Misguided Fool
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Four to the Floor
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
This Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Fever
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Born Again (Radio Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Lullaby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Keep Us Together
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Way to Fall
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
All the Plans (Radio Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Hold On
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Tell Me It's Not Over
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Tie up My Hands
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Fidelity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Four to the Floor (Thin White Duke Mix)
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Listen to Your Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
All This Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Take a Little Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Caught in the Middle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Sunday Best
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Blood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Best of Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Break the Cycle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Fallout
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
FIA
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
No One Else
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Best of Me (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Blood (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Caught in the Middle (Acoustic)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Listen to Your Heart (Acoustic)
افزودن به پلی لیست

دیسکوگرافی استارسیلور

Starsailor Discography

استارسیلور
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2001-2021
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
7
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
107
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :