دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - 100 Hits - Movies
100 Hits - Movies
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Jump
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Out of Reach
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
When You Say Nothing at All
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Lovefool
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Round Round
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Turn Back Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Build Me Up Buttercup
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Love Is in the Air [Ballroom Mix]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Hot Stuff
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Do You Love Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Son of a Preacher Man
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Mustang Sally
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
My Girl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Tracks of My Tears
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
How Can You Mend a Broken Heart?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Unchained Melody
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
All By Myself
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
California Dreamin'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
I Love to Boogie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
1
Pretty in Pink
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Footloose
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Eye of the Tiger
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Axel F
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Maniac
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
When the Going Gets Tough, The Tough Get Going
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Oh Yeah
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Brilliant Mind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Weird Science
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Dance Hall Days
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
On Our Own
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Real Wild Child (Wild One)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Shout to the Top
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Pass the Dutchie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Iko Iko
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Wouldn't It Be Good
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Licence to Kill
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Show Me Heaven
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Up Where We Belong
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
You've Lost That Lovin' Feeling
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
1
Stuck in the Middle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Let's Stay Together
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Rumble
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Play Dead
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Born Slippy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Lonely Soul
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Right Here, Right Now
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Everything Has a Price to Pay ['97 Version]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
I'm Sticking with You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Just Dropped In
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Something to Talk About
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Dreams
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Head Over Heels
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Hundred Mile High City
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Connection
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Tumble and Fall
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
There She Goes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Solid Gold Easy Action
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Don't You Just Know It
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Woo Hoo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
1
God Gave Rock 'n' Roll to You II
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Everything About You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Behind Blue Eyes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
All Star
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Flagpole Sitta
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Get What You Give
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Island in the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Laid
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
A Town Called Malice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Rock & Roll
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Chemistry
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Free Bird
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
All The Small Things
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Picture of You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Finally
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Band of Gold
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
I Can't Stand The Rain
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Dreadlock Holiday
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
You Never Can Tell
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Je T'aime... Moi Non Plus
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
1
Hey Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Raindrop's Keep Falling on My Head
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Look of Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
The Man with the Golden Gun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
What's New Pussycat?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Town Without Pity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Runaway
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Car Wash
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Jungle Boogie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Too Hot to Stop
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
A Fifth of Beethoven
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
If I Can't Have You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Pick Up the Pieces
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Out on the Floor
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
It's Too Late
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Many Rivers to Cross
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
54-46 Was My Number
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Nights in White Satin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Midnight Rider
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Wipeout
افزودن به پلی لیست

مجموعه 100 قطعه برتر استفاده‌شده در فیلم‌های سینمایی

VA - 100 Hits - Movies

سال انتشار
انتشار :
2009
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
100
سبک‌های آلبوم :

معرفی آلبوم

آلبوم ۱۰۰ قطعه برتر - فیلم‌ها 100 Hits - Movies مجموعه‌ای از قطعات درخشان استفاده‌شده در فیلم‌های سینمایی است. صنعت فیلم‌سازی نیاز ویژه‌ای به موسیقی داشته و دارد. اولین فیلم صدادار تاریخ سینما، فیلمی مربوط به موسیقی بوده است و از آن زمان تا به امروز تاثیر صدا و موسیقی بر افزایش بار روایی فیلم‌ها بیشتر مشخص شده است. موسیقی متن در سینما عموما بی کلام است، اما این موضوع هیچ‌وقت به معنای عدم استفاده از خواننده نیست. فیلم‌های زیادی هستند که با صدای خواننده شناخته می‌شوند. آلبوم 100 Hits - Movies منتخبی از برترین قطعات درخشانی است که خوانندگان باعث ماندگاری فیلم شده‌اند و به نماد آن بدل شده‌اند. در این آلبوم آثاری از هنرمندانی چون ال گرین Al Green، بیلی اوشن Billy Ocean، ایگی پاپ Iggy Pop، جو کاکر Joe Cocker، پل ولر Paul Weller، کنی راجرز Kenny Rogers، گروه ولوت آندرگراوند The Velvet Underground، ویزر Weezer، گروه برادران آلمان Allman Brothers Band و ... گردآوری شده است.

 

به روز رسانی : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :