دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - The Ultimate Swing Box: The 250 Greatest Jazz & Big Band Classics (More Than 10 Hours Playing Time - Jazz & Swing Standards)
The Ultimate Swing Box: The 250 Greatest Jazz & Big Band Classics (More Than 10 Hours Playing Time - Jazz & Swing Standards)
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Cab Calloway and His Orchestra - The Wedding of Mr. And Mrs. Swing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - Stompin' at the Savoy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Glenn Miller - In the Mood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Duke Ellington - Ain't Misbehavin'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Benny Goodman and His Orchestra - I Got It Bad and That Ain't Good
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Artie Shaw and His Orchestra - All the Things You Are
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Original Tuxedo Jazz Orchestra - The Swing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - Ella
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Eddie Condon; Frank Teschemacher - 'Round Evening
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Bix Beiderbecke - Georgia on My Mind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Count Basie and His Orchestra - Moten Swing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Lionel Hampton and His Orchestra - How High the Moon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Tommy Dorsey and His Orchestra - That's a Plenty
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Louis Armstrong - I've Got the World on a String
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Django Reinhardt - Nagasaki
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Artie Shaw and His Orchestra - Do I Love You?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Tommy Dorsey and His Orchestra - Maple Leaf Rag
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Duke Ellington - Perdido
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Bix Beiderbecke - Wringin' and Twistin'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Benny Goodman and His Orchestra - Swing Low, Sweet Chariot
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Benny Goodman and His Orchestra - Sandman
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Adrian Rollini - Melancholy Lou
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Casa Loma Orchestra - Wild Goose Chase
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Duke Ellington - In a Sentimental Mood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Count Basie and His Orchestra - Love Jumped Out
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Claude Hopkins and His Orchestra - Three Little Words
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Benny Goodman and His Orchestra - Can't We Be Friends
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Bennie Moten's Kansas City Orchestra - Moten Stomp
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Casa Loma Orchestra - Blue Jazz
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Glenn Miller - Pennsyvania 6-5000
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Count Basie and His Orchestra - Super Chief
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - Holiday in Harlem
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Benny Goodman and His Orchestra - I Found a Million Dollar Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Count Basie and His Orchestra - Bolero at the Savoy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Bix Beiderbecke - Humpty Dumpty
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Benny Goodman and His Orchestra - Star Dust
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Duke Ellington - Johnny Come Lately
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Earl Hines and His Orchestra - Sensational Mood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Django Reinhardt - Just a Gigolo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Gene Krupa and his Orchestra - Rockin' Chair
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Jack Teagarden and His Orchestra - United We Swing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Jimmie Lunceford and His Orchestra - Sleepy Time Gal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Jimmy Dorsey and His Orchestra - All of Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Benny Goodman and His Orchestra - Fascinating Rhythm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Kurt Edelhagen & His Orchestra - Hawaiian War Chant
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Stan Kenton and His Orchestra - Southern Scandal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
The Kansas City Jazz Orchestra - Midnight Stomp
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Benny Goodman and His Orchestra - Elmer's Tune
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Woody Herman and His Orchestra - Woodsheddin' with Woody
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Glenn Miller - Chattanooga Choo Choo
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Benny Goodman and His Orchestra - Let's Do It Let's Fall in Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Duke Ellington - Stormy Weather
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Glenn Miller - St. Louis Blues March
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Artie Shaw and His Orchestra - Gloomy Sunday
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Django Reinhardt - Swingtime in Springtime
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Artie Shaw and His Orchestra - Accentuate the Positive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Bix Beiderbecke - The Baltimore
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Bennie Moten's Kansas City Orchestra - The New Tulsa Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - The Dipsy Doodle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Lionel Hampton and His Orchestra - Love You Like Mad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Count Basie and His Orchestra - All of Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Bennie Moten's Kansas City Orchestra - Sugar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Claude Hopkins and His Orchestra - Monkey Business
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Benny Goodman and His Orchestra - How Long Has This Been Going on?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Adrian Rollini - Buffalo Rhythm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Benny Goodman and His Orchestra - We'll Meet Again
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Earl Hines and His Orchestra - Rosetta
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Django Reinhardt - Stormy Weather
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Adrian Rollini - Arkansas Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Count Basie and His Orchestra - The Jungle King
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Bix Beiderbecke - Three Blind Mice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Tommy Dorsey and His Orchestra - The Dipsy Doodle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Duke Ellington - The New East St. Louis Toodle-Oo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Glenn Miller - Blueberry Hill
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Benny Goodman and His Orchestra - Clarinet À La King
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Cab Calloway and His Orchestra - Baby Won't You Please Come Home?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Casa Loma Orchestra - It's the Talk of the Town
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Duke Ellington - I've Got the World on a String
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Count Basie and His Orchestra - Moon Nocturne
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Benny Goodman and His Orchestra - Bugle Call Rag
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Woody Herman and His Orchestra - Rhapsody in Wood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Casa Loma Orchestra - Casa Loma Stomp
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Benny Goodman and His Orchestra - Goodbye
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Benny Goodman and His Orchestra - I Can't Give You Anything But Love, Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Duke Ellington - Cotton Club Stomp
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Gene Krupa and his Orchestra - Bolero at the Savoy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Earl Hines and His Orchestra - We Found Romance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Jack Teagarden and His Orchestra - Red Wing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Bix Beiderbecke - Krazy Kat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Jimmie Lunceford and His Orchestra - Jazznocracy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Jimmy Dorsey and His Orchestra - Charleston Alley
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Kurt Edelhagen & His Orchestra - Happy Days Are Here Again
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Count Basie and His Orchestra - Goin' to Chicago Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Louis Armstrong - High Society
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Original Tuxedo Jazz Orchestra - Cat Rag
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Woody Herman and His Orchestra - Life Is Just a Bowl of Cherries
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Stan Kenton and His Orchestra - Eager Beaver
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
The Kansas City Jazz Orchestra - What's That Thing?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Tommy Dorsey and His Orchestra - I'm Getting Sentimental over You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Glenn Miller - Serenade in Blue
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Glenn Miller - Moonlight Serenade
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Benny Goodman and His Orchestra - It's Wonderful
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Benny Goodman and His Orchestra - My Melancholy Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Django Reinhardt - I Can't Give You Anything but Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Benny Goodman and His Orchestra - Minnie the Moocher's Wedding Day
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Bix Beiderbecke - Ol' Man River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Duke Ellington - I'm Beginning to See the Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Adrian Rollini - Cornfed!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Casa Loma Orchestra - Moon Country
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Count Basie and His Orchestra - Now Will You Be Good?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - I Found My Yellow Basket
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Bix Beiderbecke - Louisiana
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Benny Goodman and His Orchestra - Ciribiribin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Cab Calloway and His Orchestra - Avalon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Benny Goodman and His Orchestra - You're Lovely, Madame
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Artie Shaw and His Orchestra - St. James Infirmary (Part 1)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Artie Shaw and His Orchestra - St. James Infirmary (Part 2)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Bennie Moten's Kansas City Orchestra - Ding Dong Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Count Basie and His Orchestra - Baby, Don't You Tell on Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Adrian Rollini - Prince of Wails
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Benny Goodman and His Orchestra - Gee! But You're Swell
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Bix Beiderbecke - Trumbology
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Benny Goodman and His Orchestra - The Dixieland Band
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Django Reinhardt - It Don't Mean a Thing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Benny Goodman and His Orchestra - The Earl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Count Basie and His Orchestra - Let Me Dream
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Duke Ellington - I Don't Know What Kind of Blues I Got
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Benny Goodman and His Orchestra - Tangerine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Bennie Moten's Kansas City Orchestra - Missouri Wobble
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Cab Calloway and His Orchestra - Savage Rhythm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Casa Loma Orchestra - Royal Garden Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - A-Tisket, A-Tasket
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Bix Beiderbecke - Riverboat Shuffle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Claude Hopkins and His Orchestra - I Can't Dance I Got Ants in My Pants
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Count Basie and His Orchestra - St. Louis Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Duke Ellington - Moon over Cuba
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Earl Hines and His Orchestra - It Had to Be You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Eddie Condon; Frank Teschemacher - Bull Frog Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Gene Krupa and his Orchestra - Massachusetts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Glenn Miller - Ida! Sweet as Apple Cider
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Jack Teagarden and His Orchestra - My Melancholy Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Jimmie Lunceford and His Orchestra - Here Goes a Fool
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Benny Goodman and His Orchestra - Sugar Foot Stomp
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Jimmy Dorsey and His Orchestra - Stompin' at the Savoy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Kurt Edelhagen & His Orchestra - I've Got My Love to Keep Me Warm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Lionel Hampton and His Orchestra - Kingfish
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Louis Armstrong - On the Sunny Side of the Street
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Glenn Miller - The Nearness of You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Woody Herman and His Orchestra - Carolina in the Morning
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Duke Ellington - Take the "A" Train
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Benny Goodman and His Orchestra - Blue Moon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Glenn Miller - Tuxedo Junction
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Django Reinhardt - Nocturne
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Adrian Rollini - Beale Street Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Artie Shaw and His Orchestra - Deuces Wild
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Bix Beiderbecke - Sentimental Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Artie Shaw and His Orchestra - Georgia on My Mind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Count Basie and His Orchestra - Brand New Wagon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Bennie Moten's Kansas City Orchestra - Kansas City Shuffle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Benny Goodman and His Orchestra - Bach Goes to Town
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Duke Ellington - Prelude to a Kiss
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Bennie Moten's Kansas City Orchestra - White Lightning Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Benny Goodman and His Orchestra - Get Happy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Bix Beiderbecke - Thou Swell
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Jack Teagarden and His Orchestra - The Sheik of Araby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Django Reinhardt - Embraceable You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - Strictly Jive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Bix Beiderbecke - My Pet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Count Basie and His Orchestra - Blue and Sentimental
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Bix Beiderbecke - Mississippi Mud Barris
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Benny Goodman and His Orchestra - Henderson Stomp
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Cab Calloway and His Orchestra - Trylon Swing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Adrian Rollini - I'm Gonna Hang Around My Sugar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Django Reinhardt - Paramount Stomp
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Benny Goodman and His Orchestra - In a Sentimental Mood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Casa Loma Orchestra - That's How Rhythm Was Born
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Benny Goodman and His Orchestra - Pop-Corn Man
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Cab Calloway and His Orchestra - Manhattan Jam
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Casa Loma Orchestra - Indiana
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Count Basie and His Orchestra - Kansas City Stride
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Duke Ellington - Truckin'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Benny Goodman and His Orchestra - King Porter Stomp
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - My Heart Belongs to Daddy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Claude Hopkins and His Orchestra - Ain't Misbehavin'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Count Basie and His Orchestra - For the Good of Your Country
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Gene Krupa and his Orchestra - Sweet Georgia Brown
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Lionel Hampton and His Orchestra - Love For Sale
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Earl Hines and His Orchestra - Swingin' Down
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Eddie Condon; Frank Teschemacher - Firehouse Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Glenn Miller - Over the Rainbow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Benny Goodman and His Orchestra - The Flat Foot Floogie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Duke Ellington - Blue Goose
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Jimmie Lunceford and His Orchestra - Unsophisticated Sue
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Jimmy Dorsey and His Orchestra - Parade of the Milk Bottle Caps
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Kurt Edelhagen & His Orchestra - Taking a Chance on Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Louis Armstrong - Dusky Stevedore
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Glenn Miller - A Nightingale Sang in Berkeley Square
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Original Tuxedo Jazz Orchestra - New Orleans Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Duke Ellington - Mood Indigo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Stan Kenton and His Orchestra - Stella By Starlight
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Kurt Edelhagen & His Orchestra - Begin the Beguine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Artie Shaw and His Orchestra - I Can't Help Lovin' That Man
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - On the Sunny Side of the Street
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Benny Goodman and His Orchestra - Zaggin' with Zig
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Duke Ellington - It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Louis Armstrong - Jeepers Creepers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Bennie Moten's Kansas City Orchestra - Midnight Mama
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Glenn Miller - Perfidia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Count Basie and His Orchestra - One O'Clock Jump
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Django Reinhardt - Object of My Affection
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Cab Calloway and His Orchestra - Harlem Hospitality
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Bix Beiderbecke - Deep Harlem
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Tommy Dorsey and His Orchestra - What Is This Thing Called Love?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Benny Goodman and His Orchestra - One O'Clock Jump
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Bix Beiderbecke - Blue River
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Benny Goodman and His Orchestra - I Must See Annie Tonight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Claude Hopkins and His Orchestra - June in January
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Count Basie and His Orchestra - Basie Boogie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Lionel Hampton and His Orchestra - Samson's Boogie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Benny Goodman and His Orchestra - Sing Me a Swing Song
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Benny Goodman and His Orchestra - Lullaby in Rhythm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Benny Goodman and His Orchestra - You Can Tell She Comes from Dixie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Adrian Rollini - Milenberg Joys
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Bix Beiderbecke - Dusky Stevedore
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Duke Ellington - All God's Chillun Got Rhythm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Casa Loma Orchestra - Limehouse Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Gene Krupa and his Orchestra - Green Eyes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Count Basie and His Orchestra - Jumpin' at the Woodside
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Artie Shaw and His Orchestra - But Not for Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Benny Goodman and His Orchestra - Rose of Washington Square
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Cab Calloway and His Orchestra - Kickin' the Gong Around
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Original Tuxedo Jazz Orchestra - Original Tuxedo Rag
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Glenn Miller - American Patrol
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Stan Kenton and His Orchestra - Limelight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Duke Ellington - Scattin' at the Cotton Club
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Chick Webb and His Orchestra; Ella Fitzgerald - Chew-Chew-Chew Your Bubble Gum
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Benny Goodman and His Orchestra - He Ain't Got Rhythm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Count Basie and His Orchestra - Royal Garden Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Benny Goodman and His Orchestra - When It's Sleepy Time Down South
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Django Reinhardt - Boogie Woogie
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Earl Hines and His Orchestra - Harlem Lament
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Eddie Condon; Frank Teschemacher - Copenhagen
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Jack Teagarden and His Orchestra - I Swung the Election
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Casa Loma Orchestra - Lazybones
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Jimmie Lunceford and His Orchestra - Black and Tan Fantasy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Jimmy Dorsey and His Orchestra - The Darktown Strutters' Ball
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Glenn Miller - It Must Be Jelly ('Cause Jam Don't Shake Like That)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Duke Ellington - Chicago
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
The Kansas City Jazz Orchestra - Elephant's Wobble
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Tommy Dorsey and His Orchestra - Swanee River
افزودن به پلی لیست

آلبوم جعبه سوینگ نهایی: ۲۵۰ قطعه برتر جز و بیگ بند کلاسیک (بیش از ۱۰ ساعت از استانداردهای جز و سوینگ) از هنرمندان مختلف

Various Artists - The Ultimate Swing Box: The 250 Greatest Jazz & Big Band Classics (More Than 10 Hours Playing Time - Jazz & Swing Standards)

سال انتشار
انتشار :
2015
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
250
سبک‌های آلبوم :
آلبوم جعبه سوینگ نهایی: ۲۵۰ قطعه برتر جز و بیگ بند کلاسیک (بیش از ۱۰ ساعت از استانداردهای جز و سوینگ) The Ultimate Swing Box: The 250 Greatest Jazz & Big Band Classics (More Than 10 Hours Playing Time - Jazz & Swing Standards) اثری از هنرمندان مختلف است.
به روز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :