دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - This Was 2022 the Hits
This Was 2022 the Hits
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
I'm Good (Blue)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
2step (Feat. Lil Baby)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Hot Shit (Feat. Kanye West & Lil Durk)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Running Up That Hill (A Deal with God)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
abc (The Wild Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Major League
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Pressurelicious (Feat. Future)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Everything But You (Feat. A7S)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
MEAN!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
First Class
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Yeah Whoa (Feat. Nardo Wick & Gucci Mane)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Something in the Orange
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Bad Ass Bitches
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Home Ain't Home (Feat. Rod Wave)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Look Ma I Did It
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Beg For You (Feat. Rina Sawayama)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Last Last
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Pushin P (Feat. Young Thug)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
21 Reasons (Feat. Ella Henderson)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Good Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Heaven
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Living Hell
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
On Repeat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Rock and a Hard Place
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
UH OH! (feat. BENEE)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Maybe You're the Problem
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
One Night Ting (Feat. Saweetie)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Throw a Lil Mo (Do It)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
2 Freaks (Feat. Snoop Dogg)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
On & On
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Up n Stuck (Feat. Kodak Black)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Deep End (Feat. Lil Skies)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Praise the Lord (Feat. Thomas Rhett)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
SPACE CADET
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Playa (Feat. Ella Bands)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Devil Doesn't Bargain
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Haitian Scarface
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Slidin' (Feat. Kodak Black)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Swing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Doja
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Little Miss
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Too Much (Feat. Moneybagg Yo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
1x1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
I Lost Myself in Loving You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
SPACE MAN
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
RIP, Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Black Summer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Finesse
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
So Sick
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
In the Stars
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Unacceptable
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
How Do You Love Somebody
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Left and Right
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Beautiful Boy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Victoria's Secret
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Miss You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Noche de Novela (Feat. Ed Sheeran)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
emiliana
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
B.O.T.A. (Baddest of Them All)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Afraid to Feel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Jungle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Tears in Ibiza (Feat. AR/CO)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
AEIOU
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
All That Really Matters
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Picture in My Mind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
HISTORY
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Wishful Drinking (Feat. Sam Hunt)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Never Say Never
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Cowboy Killer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
About Damn Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Midnight River (Feat. 6LACK)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Put on Repeat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
Love's Train
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
Attention
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Up at Night (Feat. Justin Bieber)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Closer (Feat. H.E.R.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Dog Food (Feat. Denzel Curry)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Planet Zero
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Amazonia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
A Hunger in Your Haunt
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
The Steeple
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Blinding Lights
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
Yeah, I Like You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
Hey You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
Yen
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
Don't Let the Light Go Out
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
What, Me Worry?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
Paralyzed
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
Cowboys Don't Cry
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
Everything's Electric
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
Cate's Brother
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
Roman Candles
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
The Foundations of Decay
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
94
Archetype
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
95
Break My Broken Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
96
Bad Bad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
97
WASABI
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
98
The Look (Feat. Kehlani)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
99
Lobby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
100
Good Morning Gorgeous (Feat. H.E.R.)
افزودن به پلی لیست

هنرمندان مختلف - این بهترین قطعات سال ۲۰۲۲ بود

Various Artists - This Was 2022 the Hits

سال انتشار
انتشار :
2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
100
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی پاپ این بهترین قطعات سال ۲۰۲۲ بود This Was 2022 the Hits مجموعه‌ای جذاب و شنیدنی از قطعات برتر سال ۲۰۲۲ از هنرمندان مختلف است.
به روز رسانی : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :