دنیای موسیقی
موسیقی از چهار گوشه دنیا
آثار مایکل درسن تریو - Michael Dessen Trio

مایکل درسن تریو (2008-)

Michael Dessen Trio

به روز رسانی : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
سبک ها : جز معاصر - جز آزاد - جز -
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند