دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Alicia de Larrocha - Alicia de Larrocha: Schumann & Schubert
Alicia de Larrocha: Schumann & Schubert
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
3 Romanzen, Op. 28 : Schumann: 3 Romanzen, Op. 28 - No. 2 in F Sharp Major (Einfach)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 1. Préambule
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 2. Pierrot
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 3. Arlequin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 4. Valse noble
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 5. Eusebius
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 6. Florestan
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 7. Coquette
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 8. Réplique - Sphinxes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 9. Papillons
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 10. A.S.C.H.-S.C.H.A. (Lettres dansantes)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 11. Chiarina
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 12. Chopin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 13. Estrella
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 14. Reconnaissance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 15. Pantalon et Colombine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 16. Valse allemande - Intermezzo: Paganini
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 17. Aveu
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 18. Promenade
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 19. Pause
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Carnaval, Op. 9 : Schumann: Carnaval, Op. 9 - 20. Marche des "Davidsbündler" contre les Philistins
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
6 Moments musicaux, Op. 94, D. 780 : Schubert: 6 Moments musicaux, Op. 94, D. 780 - No. 6 in A-Flat Major (Allegretto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Schubert: Impromptu in A Flat Major, D. 899 No. 4
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Kreisleriana, Op. 16 : Schumann: Kreisleriana, Op. 16 - 1. Äusserst bewegt
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Kreisleriana, Op. 16 : Schumann: Kreisleriana, Op. 16 - 2. Sehr innig und nicht zu rasch - Intermezzo I (Sehr lebhaft) - Tempo I - Intermezzo II (Etwas b
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Kreisleriana, Op. 16 : Schumann: Kreisleriana, Op. 16 - 3. Sehr aufgeregt
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Kreisleriana, Op. 16 : Schumann: Kreisleriana, Op. 16 - 4. Sehr langsam
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Kreisleriana, Op. 16 : Schumann: Kreisleriana, Op. 16 - 5. Sehr lebhaft
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Kreisleriana, Op. 16 : Schumann: Kreisleriana, Op. 16 - 6. Sehr langsam
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Kreisleriana, Op. 16 : Schumann: Kreisleriana, Op. 16 - 7. Sehr rasch
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Kreisleriana, Op. 16 : Schumann: Kreisleriana, Op. 16 - 8. Schnell und spielend
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Piano Sonata No. 13 in A Major, D. 664 : Schubert: Piano Sonata No. 13 in A Major, D. 664 - 1. Allegro moderato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Piano Sonata No. 13 in A Major, D. 664 : Schubert: Piano Sonata No. 13 in A Major, D. 664 - 2. Andante
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Piano Sonata No. 13 in A Major, D. 664 : Schubert: Piano Sonata No. 13 in A Major, D. 664 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 : Schumann: Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 - 1. Allegro (Vivace assai)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 : Schumann: Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 - 2. Romanze (Piuttosto lento)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 : Schumann: Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 - 3. Scherzino
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 : Schumann: Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 - 4. Intermezzo (Colla più grande energia)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 : Schumann: Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 - 5. Finale (Il più vivace possibile)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Piano Sonata No. 21 in B-Flat Major, D. 960 : Schubert: Piano Sonata No. 21 in B-Flat Major, D. 960 - 1. Molto moderato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Piano Sonata No. 21 in B-Flat Major, D. 960 : Schubert: Piano Sonata No. 21 in B-Flat Major, D. 960 - 2. Andante sostenuto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Piano Sonata No. 21 in B-Flat Major, D. 960 : Schubert: Piano Sonata No. 21 in B-Flat Major, D. 960 - 3. Scherzo (Allegro vivace con delicatezza)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Piano Sonata No. 21 in B-Flat Major, D. 960 : Schubert: Piano Sonata No. 21 in B-Flat Major, D. 960 - 4. Allegro ma non troppo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
アレグロ : Schumann: Allegro In B Minor, Op. 8
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Fantasie in C, Op. 17 : Schumann: Fantasie in C, Op. 17 - 1. Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen - Im Legenden-Ton
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Fantasie in C, Op. 17 : Schumann: Fantasie in C, Op. 17 - 2. Mäßig. Durchaus energisch - Etwas langsamer - Vielbewegter
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Fantasie in C, Op. 17 : Schumann: Fantasie in C, Op. 17 - 3. Langsam getragen. Durchweg leise zu halten - Etwas bewegter
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Piano Concerto in A Minor, Op. 54 : Schumann: Piano Concerto in A Minor, Op. 54 - 1. Allegro affettuoso
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Piano Concerto in A Minor, Op. 54 : Schumann: Piano Concerto in A Minor, Op. 54 - 2. Intermezzo (Andantino grazioso)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Piano Concerto in A Minor, Op. 54 : Schumann: Piano Concerto in A Minor, Op. 54 - 3. Allegro vivace
افزودن به پلی لیست

آلیسیا د لاروچا - آلیسیا د لاروچا: شومان و شوبرت

Alicia de Larrocha - Alicia de Larrocha: Schumann & Schubert

آلیسیا د لاروچا
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2023
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
50
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی کلاسیک آلیسیا د لاروچا: شومان و شوبرت Alicia de Larrocha: Schumann & Schubert مجموعه‌ای از اجراهای ظریف این نوازنده برجسته پیانو است.
به روز رسانی : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :