دنیای موسیقی
موسیقی از چهار گوشه دنیا
دانلود آلبوم Heinz Holliger: Lunea اثر Christian Gerhaher
سبک : Classical -
فرمت : MP3 320kbps
تعداد آلبوم : 1
تعداد آهنگ : 24
2022
رتبه آلبوم در دنیای موسیقی
N/A
0:00
0:00
1
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Einklang
2
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Erstes Blatt
3
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Zweites Blatt
4
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Drittes Blatt
5
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Viertes Blatt
6
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Fünftes Blatt
7
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Sechstes Blatt
8
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Siebtes Blatt
9
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Achtes Blatt
10
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Neuntes Blatt
11
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Zehntes Blatt
12
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Elftes Blatt
13
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Zwölftes Blatt
14
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Dreizehntes Blatt
15
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Vierzehntes Blatt
16
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Fünfzehntes Blatt
17
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Sechzehntes Blatt
18
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Siebzehntes Blatt
19
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Achzehntes Blatt
20
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Neunzehntes Blatt
21
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Zwanzigstes Blatt
22
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Einundzwanzigstes Blatt
23
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Zweiundzwanzigstes Blatt
24
Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern): Holliger: Lunea (Lenau-Szenen in 23 Lebensblättern) - Dreiundzwanzigstes Blatt

کریستین گرهاهر - هاینز هولیگر: لونا

Christian Gerhaher - Heinz Holliger: Lunea

به این محصول امتیاز دهید
دانلود آلبوم موسیقی
دانلود آلبوم
نظرات
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
محصولات مرتبط
آلبوم Essential Trumpet اثر Various Artists
Various Artists
آلبوم The Best اثر Raymond Lefevre
Raymond Lefevre
آلبوم Horowitz the Poet اثر Vladimir Horowitz
Vladimir Horowitz
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند