دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Inon Zur - Starfield (Original Game Soundtrack)
Starfield (Original Game Soundtrack)
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Into the Starfield (Main Theme)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Planetrise
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Go Steady, Go Safe
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Fleet Scum
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
First Flight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Sol System
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
New Atlantis
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Peaks and Valleys
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Starlight Far from Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Fine Work Under Pressure
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Navigator Corps
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
The Safety of the Citizens
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Mountain Builders
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Triumvirate
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Ancient Forces
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Exploration I - Home Planets
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Constellations
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Akila City
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Freestar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
The Red Land
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
You Make Your Cut, You Get Your Cut
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Cutthroats
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
The Eye
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Long Shadows
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
A Home Among the Stars
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Field of Vision
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Within the Walls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Deep Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
The New Old Frontier
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
The Rock
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
The World Machine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Exploration II - The Hills and the Mountains
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Protector
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
The Last Explorers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Field Agent
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
In Silent Orbit
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Cydonia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Trace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Tectonics
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Dispatched
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Sublevels
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Hardness Scales
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Heliosphere
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Death and Crimson
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Abandoned
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Chamber
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Supra Et Ultra
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Echo Marker
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Exploration III - Explorers Club
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Defender
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Weapons to Bear
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
The Ghosts of Science
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Ecliptic
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Decay Heat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Neon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Rook
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Exploration IV - Vulcanism
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Core Sample
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Tenacity of Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Wrecked Tech
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Canopy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Spacers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Understory
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Exploration V - Evergreen
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Guardian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Stars and Sacrifice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Under a Distant Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Roughneck High-Tech
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Badlanders
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Exploration VI - Strange Sands
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Moonbase
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Boarded!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
Snowball
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
Aurora
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Deep Freeze
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Exploration VII - The Ice Lands
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Nobody's Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Exploration VIII - The Far Reaches
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
A Home in the Galaxy
افزودن به پلی لیست

موسیقی متن بازی استارفیلد از اینون زور

Inon Zur - Starfield (Original Game Soundtrack)

اینون زور
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2023
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
79
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :