دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Mark Wilkinson - Mark Wilkinson Discography
Mark Wilkinson Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
All I Ever Wanted
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Feel It
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
First Dance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Something Real
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Keep Fighting
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Baptism By Fire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Swept Me Off My Feet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Lost Your Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
My Friend
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Set Me Free
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Should've Been
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Truth Came Running
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Cellophane Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Benny's on the Rooftop
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Should've Been
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Still Got My Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
My Friend
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
First Dance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Yesteryear
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Fast Car
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
When the Armies Arrive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Something Real
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Keep Fighting
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Such a Bore
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
All I Ever Wanted
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
A Different Road
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Middle Ground
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Hey Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
When I'm Not Around
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Edge of the World
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Man in the Window
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Always Laughing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Mystified
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Hallelujah
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
A Note
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Love High
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Champagne
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Benny's on the Rooftop
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Out of Luck
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Hey Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Let the River Run
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
For the First Time in Years
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Rainy Days
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Should've Been
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Chasing Rainbows
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Middle Ground
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
When the Armies Arrive
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Blood
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Searching
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Everything to Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Lady Is Gone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
On the Edge
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Riptide
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Josephine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
My Jaded Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Jigsaws
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Portrait
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Lift Up My Feet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
All I Want Is a War
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
High
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Balloon
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Maudlin Melody
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
I Don't Like You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Colder Nights
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
How'd We End Up Here
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Time Machine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Never Needed Nobody
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Try Not to Look Down
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Another Necklace
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Wasted Hours
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Moving On
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
We Were Rich
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Thought You'd Be Around
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
High
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Old Songs and Spanish Wine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
A Notion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Blue Eyed Girls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
If You Asked
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Diary
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Light it Up
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Turned to Stone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Give a Little Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Rain
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Now You’re Here
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Warm December Nights
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Desert Star
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Standing on Stilts
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Moon and You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Calling Your Name
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Visceral Science
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Unfamiliar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Please Don’t Tempt Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
What a Beautiful Day
افزودن به پلی لیست

مارک ویلکینسون - دیسکوگرافی

Mark Wilkinson Discography

مارک ویلکینسون
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2011-2021
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
8
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
93

معرفی آلبوم

دیسکوگرافی مارک ویلکینسون Mark Wilkinson Discography مجموعه کامل آثار این خواننده و ترانه‌سرای در طول ۱۶ سال حضور در دنیای موسیقی است. این هنرمند اگرچه دیر فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد، اما با اتکا به توانایی‌های خوانندگان و نوازندگی خیلی زود توانست به اعتبار و شهرت دست یابد.

اولین آلبوم او با نام حقیقت به اجرا درآمد Truth Came Running در سال ۲۰۱۱ منتشر شد و توانست توجهات را به سمت او معطوف کند. دومین آلبومش به نام زندگی در زیرزمین Live at the Basement در سال ۲۰۱۲ منتشر شد که همان‌طور که از نامش مشخص است، یک آلبوم اجرای زنده است که در زیرزمین خانه‌اش در سیدنی ضبط شده است. سومین آلبوم، اولین شماره از سری آلبوم‌های دست‌چین Hand Picked است که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد و مجموعه‌ای قطعات آکوستیک است که توسط این هنرمند اجرا شده است. چهارمین آلبومش با نام بگذار رودخانه جاری شود Let the River Run یک سال بعد منتشر شد. دو سال بعد او پنجمین آلبوم خودش و دومین شماره از سری دست‌چین خود را منتشر کرد. ششمین آلبوم او با نام اوقات تلف‌شده Wasted Hours با فضاسازی ساده و در عین حال گیرای خود بار دیگر توجهات را به سمت این هنرمند هدایت کرد. هفتمین آلبومش، دختران چشم آبی Blue Eyed Girls که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و هشتمین آلبومش، سومین شماره از سری Hand Picked است که در سال ۲۰۲۱ با تمرکز بر موسیقی آکوستیک منتشر شد.

به روز رسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مجموعه زیبایی از صدا ، ترانه و موسیقی که خیلی خوب باهم ترکیب شدن . واقعا زیبا بود . سپاس بی کران از ادمین موسیقی شناس عزیز

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سلام، وقت شما به خیر. باعث خرسندی ما است که تونستیم رضایت شما رو به دستی بیاریم. موفق باشید.

0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :