دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Odesza - Odesza Discography
Odesza Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Intro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
How Did I Get Here
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
I Want You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Above the Middle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
We Were Young
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Today
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Tuytus
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Rely
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Hey Now
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
If You Don't (Feat. Cumulus)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Don't Stop
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
IPlayYouListen
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
My Friends Never Die
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
If There's Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Without You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Keep Her Close
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
My Friends Never Die (Little People Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
If There's Time (Kodak to Graph Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Without You (1990 Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Home (Ki:Theory Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Keep Her Close (Tor Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Without You (Vindata Remix)
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Always This Late
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Say My Name (Feat. Zyra)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Bloom
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
All We Need (Feat. Shy Girls)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Sundara
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
White Lies (Feat. Jenni Potts)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Kusanagi
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Echoes (Feat. Py)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
It’s Only (Feat. Zyra)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Koto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Memories That You Call (Feat. Monsoonsiren)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Sun Models (Feat. Madelyn Grant)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
For Us (Feat. Briana Marela)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Light (Feat. Little Dragon)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
IPlayYouListen (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Bloom (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Say My Name (Feat. Zyra) (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Always This Late (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Say My Name (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Bloom (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
All We Need (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Sundara (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
White Lies (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Kusanagi (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Echoes (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
It's Only (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Koto (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Memories That You Call (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Sun Models (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
For Us (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Light (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Say My Name (Feat. Zyra) (Big Wild Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Say My Name (Feat. Zyra) (Ambassadeurs Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Say My Name (Feat. Zyra) (Hermitude Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Say My Name (Feat. Zyra) (RAC Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Say My Name (Feat. Zyra) (GANZ Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Say My Name (Feat. Zyra) (Hayden James Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Say My Name (Feat. Zyra) (Jai Wolf Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Say My Name (Feat. Zyra) (Emancipator Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Say My Name (Feat. Zyra) (Slow Magic Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Say My Name (Feat. Zyra) (GARZA Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Say My Name (Feat. Zyra) (Kastle Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Say My Name (Feat. Zyra) (Star Slinger Remix)
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
All We Need (Feat. Shy Girls) (Beat Connection Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
All We Need (Feat. Shy Girls) (Troy Samuela Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
All We Need (Feat. Shy Girls) (KAASI Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
All We Need (Feat. Shy Girls) (Will Saul Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
All We Need (Feat. Shy Girls) (Giraffage Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
All We Need (Feat. Shy Girls) (Kilter Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
All We Need (Feat. Shy Girls) (Dawn Golden Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
All We Need (Feat. Shy Girls) (Autograf Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
All We Need (Feat. Shy Girls) (Bearcubs Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
All We Need (Feat. Shy Girls) (Haywyre Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
All We Need (Feat. Shy Girls) (John Digweed & Nick Muir Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
All We Need (Feat. Shy Girls) (Maison Sky Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
All We Need (Feat. Shy Girls) (Robert DeLong Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
All We Need (Feat. Shy Girls) (Arnold Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
All We Need (Feat. Shy Girls) (Dzeko & Torres Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
All We Need (Feat. Shy Girls) (Dzeko & Torres Remix Radio Edit)
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
It’s Only (Feat. Zyra) (20syl Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
It’s Only (Feat. Zyra) (Kania Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
It’s Only (Feat. Zyra) (LuQuS Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
It’s Only (Feat. Zyra) (RÜFÜS DU SOL Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
It’s Only (Feat. Zyra) (Fei-Fei Remix)
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Intro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
A Moment Apart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Higher Ground (Feat. Naomi Wild)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Boy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Line of Sight (Feat. WYNNE & Mansionair)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Late Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Across the Room (Feat. Leon Bridges)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Meridian
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Everything at Your Feet (Feat. The Chamanas)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Just a Memory (Feat. Regina Spektor)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Divide (Feat. Kelsey Bulkin)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Thin Floors and Tall Ceilings
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
La Ciudad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Falls (Feat. Sasha Alex Sloan)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Show Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Corners of the Earth (Feat. RY X)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Loyal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Memories That You Call (Feat. Monsoonsiren) (Odesza & Golden Features VIP Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
It’s Only (Feat. Zyra) (Odesza VIP Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Falls (Reprise) (Feat. Sasha Alex Sloan)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Line of Sight (Reprise) (Feat. WYNNE & Mansionair)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Higher Ground (Reprise) (Feat. Naomi Wild)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Falls (Reprise) (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Line of Sight (Reprise) (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Higher Ground (Reprise) (Instrumental)
افزودن به پلی لیست
Disc 9 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Higher Ground (Flight Facilities Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Higher Ground (Reske Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Higher Ground (Pluko Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Higher Ground (Feat. Naomi Wild)
افزودن به پلی لیست
Disc 10 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Across the Room (Tycho Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Across the Room (Yung Heat Rendition)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Across the Room (AbJo Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Across the Room (Groove Armada Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Across the Room (Groove Armada Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Across the Room (Durante Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Across the Room (Durante Extended Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Across the Room (Feat. Leon Bridges)
افزودن به پلی لیست
Disc 11 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Falls (TroyBoi Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Falls (Golden Features Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Falls (TOKiMONSTA Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Falls (Kaskade Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Falls (Photay Remix Radio Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Falls (The Glitch Mob Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Falls (TCTS Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Falls (The Knocks Get Up Mix)
افزودن به پلی لیست
Disc 12 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Corners of the Earth (MEMBA Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Thin Floors and Tall Ceilings (Ford. Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Divide (Kodak to Graph Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Just a Memory (Mild Minds Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Late Night (Running Touch Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Line of Sight (Chet Porter Remix)
افزودن به پلی لیست
Disc 13 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Foundation
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Heart Attack
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Bline
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Know Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Vaults
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Tense
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Call Out
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Contact
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Keep Moving
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Dawn
افزودن به پلی لیست
Disc 14 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Behind the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Last Goodbye (Feat. Bettye LaVette)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Love Letter (Feat. The Knocks)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Better Now (Feat. MARO)
افزودن به پلی لیست
Disc 15 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Wide Awake (Feat. Charlie Houston)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Last Goodbye (Feat. Bettye LaVette)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Behind the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Love Letter (Feat. The Knocks)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Better Now (Feat. MARO)
افزودن به پلی لیست
Disc 16 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Light of Day (Feat. Ólafur Arnalds)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Last Goodbye (Feat. Bettye LaVette)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Wide Awake (Feat. Charlie Houston)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Love Letter (Feat. The Knocks)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Behind the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Better Now (Feat. MARO)
افزودن به پلی لیست
Disc 17 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
This Version of You (Feat. Julianna Barwick)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Wide Awake (Feat. Charlie Houston)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Love Letter (Feat. The Knocks)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Behind the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Forgive Me (Feat. Izzy Bizu)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
North Garden
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Better Now (Feat. MARO)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Last Goodbye (Feat. Bettye LaVette)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
All My Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Equal (Feat. Låpsley)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Healing Grid
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
I Can’t Sleep
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Light of Day (Feat. Ólafur Arnalds)
افزودن به پلی لیست

دیسکوگرافی اودزا

Odesza Discography

اودزا
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2012-2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
17
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
176
سبک‌های آلبوم :

معرفی آلبوم

01. Odesza - Summer's Gone | 2012
02. Odesza - My Friends Never Die [EP] | 2013
03. Odesza - My Friends Never Die Remixes | 2013
04.Odesza - In Return [Deluxe Edition] | 2014/2015
05. Odesza - Say My Name Remixes | 2014
06. Odesza - All We Need Remixes | 2015
07. Odesza - It’s Only Remixes | 2016
08. Odesza - A Moment Apart [Deluxe Edition] | 2017/2018
09. Odesza - Higher Ground Remixes | 2018
10. Odesza - Across the Room Remixes | 2018
11. Odesza - Falls Remixes | 2018
12. Odesza - A Moment Apart Remixes | 2019
13. Bronson & Odesza & Golden Features  - Bronson | 2020
14. Odesza - Behind the Sun [EP] | 2022
15. Odesza & Charlie Houston - Wide Awake [EP] | 2022
16. Odesza & Ólafur Arnalds - Light of Day [EP] | 2022
17. Odesza - The Last Goodbye | 2022
به روز رسانی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :