دنیای موسیقی
موسیقی از چهار گوشه دنیا
دانلود آلبوم Kurtág: Six Moments Musicaux-Officium Breve - Dvořák: String Quintet, Op. 97 اثر Parker Quartet
سبک : Classical -
فرمت : MP3 320kbps
تعداد آلبوم : 1
تعداد آهنگ : 25
2021
رتبه آلبوم در دنیای موسیقی
N/A
0:00
0:00
1
Six Moments Musicaux, Op. 44 : 1. Invocatio [Un Fragment]
2
Six Moments Musicaux, Op. 44 : 2. Footfalls ... Mintha Valaki Jönne ...
3
Six Moments Musicaux, Op. 44 : 3. Capriccio
4
Six Moments Musicaux, Op. 44 : 4. In Memorian Gyoergy Sebeok
5
Six Moments Musicaux, Op. 44 : 5. ... Rappel Des Oiseaux ... [Étude Pour les Harmoniques]
6
Six Moments Musicaux, Op. 44 : 6. Les Adieux [in Janáčeks Manier]
7
String Quintet in E Flat Major, Op. 97, B. 180 : 1. Allegro Non Tanto
8
String Quintet in E Flat Major, Op. 97, B. 180 : 2. Scherzo, Allegro Vivace
9
String Quintet in E Flat Major, Op. 97, B. 180 : 3. Larghetto
10
String Quintet in E Flat Major, Op. 97, B. 180 : 4. Finale, Allegro Giusto
11
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 1. Largo
12
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 2. Più Andante
13
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 3. Sostenuto, Quasi Giusto
14
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 4. Grave, Molto Sostenuto
15
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 5. (Fantasie über die Harmonien des Webern-Kanons) Presto
16
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 6. (Canon a 4) Molto Agitato
17
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 7. Canon a 2 (Frei, Nach Op. 31/VI von Webern) Sehr Fliessend
18
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 8. Lento
19
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 9. Largo
20
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 10. [Webern: Kanon a 4 (Op. 31/VI)]
21
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 11. Sostenuto
22
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 12. Sostenuto, Quasi Giusto
23
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 13. Sostenuto, Con Slancio
24
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 14. Disperato, Vivo
25
Officium Breve in Memoriam Andreae Szervánszky, Op. 28 : 15. Arioso Interrotto (Di Endre Szervánszky) Larghetto

چهارنوازی پارکر و کیم کشکاشیان - کورتاگ: شش مومان موزیکو آفیشوم بروه - دورژاک: پنج‌نوازی زهی، اپوس ۹۷

Parker Quartet & Kim Kashkashian - Kurtág: Six Moments Musicaux-Officium Breve - Dvořák: String Quintet, Op. 97

به این محصول امتیاز دهید
دانلود آلبوم موسیقی
دانلود آلبوم
نظرات
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
محصولات مرتبط
آلبوم The Bach Riddles اثر Robin Verheyen
Robin Verheyen
آلبوم Chopin اثر Khatia Buniatishvili
Khatia Buniatishvili
آلبوم Football Classical اثر Various Artists
Various Artists
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند