دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Poets of the Fall - Poets of the Fall Discography
Poets of the Fall Discography
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Lift
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Overboard
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Late Goodbye
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Don't Mess with Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
3 AM
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Stay
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Seek You Out
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Shallow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Everything Fades
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Someone Special
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Illusion & Dream
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Sleep
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Fire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Sorry Go 'Round
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Carnival of Rust
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Locking Up the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Gravity
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
King of Fools
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Roses
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Desire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
All the Way / 4U
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Delicious
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Maybe Tomorrow Is a Better Day
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Dawn
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
More
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Ultimate Fling (Director's Cut)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Revolution Roulette
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Psychosis
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Fragile
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Clevermind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Miss Impossible
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Diamonds For Tears
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Passion Colors Everything
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Save Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Where Do We Draw the Line
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Dreaming Wide Awake
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
War
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Change
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
15 Min Flame
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Given and Denied
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Rewind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Dying to Live
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
You're Still Here
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Smoke and Mirrors
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Heal My Wounds
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Running Out of Time
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Temple of Thought
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Cradled in Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Kamikaze Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Lie Eternal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Skin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
The Distance
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Show Me This Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Morning Tide
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
The Ballad of Jeremiah Peacekeeper
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Happy Song
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Temple of Thought (Unplugged Studio Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Skin (Unplugged Studio Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Signs of Life
افزودن به پلی لیست
Disc 6 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Daze
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Jealous
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Rumors
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Brighter Than the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Love Will Come to You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Rogue
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Rebirth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Hounds to Hamartia
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Clear Blue Sky
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Choice Millionaire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Nothing Stays the Same
افزودن به پلی لیست
Disc 7 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Drama for Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Game
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Child in Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Once Upon a Playground Rainy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Children of the Sun
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Shadow Play
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Center Stage
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Labyrinth
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Crystalline
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Moonlight Kissed
افزودن به پلی لیست
Disc 8 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Dancing on Broken Glass
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
My Dark Disquiet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
False Kings
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Fool's Paradise
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Standstill
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
The Sweet Escape
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Moments Before the Storm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
In a Perfect World
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Angel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Choir of Cicadas
افزودن به پلی لیست
Disc 9 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Firedancer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Requiem For My Harlequin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Sounds of Yesterday
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Revelations
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Heroes and Villains
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Lust For Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Chasing Echoes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Weaver of Dreams
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Hello Cabaret
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Beyond the Horizon
افزودن به پلی لیست

دیسکوگرافی پوئتز آف د فال

Poets of the Fall Discography

پوئتز آو د فال
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2005-2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
9
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
100
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :