دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - 100 Greatest Guilty Pleasures: Cheesy Pop Hits
100 Greatest Guilty Pleasures: Cheesy Pop Hits
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
One Week
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Take on Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Never Ending Story
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Groove Is in the Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
I Believe in a Thing Called Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Mysterious Girl (Radio Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Hooked on a Feeling
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Kiss From a Rose
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
I'm Gonna Be (500 Miles)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
I Wanna You Up
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
How You Remind Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
That's the Way (I Like It) [2004 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Spaceman (Radio Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
The Best
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Ooh Aah (Just a Little Bit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
I Wanna Rock
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Don't Let Go (Love) (Radio Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Trouble
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
You Might Need Somebody
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Heaven Is a Halfpipe (If I Die)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Informer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
You're Beautiful
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Glorious
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Believe
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Le Freak
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
December, 1963 (Oh What a Night!)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Black Velvet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Too Shy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Lady Marmalade (1998 Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Walking in Memphis
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Just the Way You Are
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Rock Lobster
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Hungry Like the Wolf
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Just a Friend
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Good
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Are You Gonna Be My Girl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Return of the Mack
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Misery Business
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
International Rescue
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Somewhere in My Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Bad Day
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
The Harder I Try
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
What's the Colour of Money
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Each Time You Break My Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
I'm a Believer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Can't Get You out of My Head
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Life in a Northern Town
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
7 Years
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
La Bamba
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Ain't Nobody
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
I Want to Know What Love Is [1999 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
I'll Be There For You (Theme From "Friends")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Freak Like Me (Radio Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
There's Nothing I Won't Do
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Forever Young
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
All Right
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Love Changes (Everything)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
If You Leave Me Now
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Baby, I Love Your Way
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
My Girl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Da Ya Think
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Good Feeling
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
I Got You Babe
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
All I Have to Do Is Dream
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Feel like Makin' Love [2015 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Replay
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Summer Holiday
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Dream Weaver
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Motor Bikin'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Werewolves of London
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Apache
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
Young Hearts Run Free
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
He Ain't Heavy He's My Brother
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Mirror Mirror
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
School's Out
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Grind with Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Ride Captain Ride
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
I Wanna Be the Only One (Feat. Bebe Winans)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Aqualung
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
Who's Leaving Who
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Shakin' All Over
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
Cry Boy Cry
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
Turn Me On
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
Lean on Me (Ah-li-ayo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
Love Shine a Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
Smooth Up in Ya
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
Hotel California
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
Too Blind to See It
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
You're Moving Out Today
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
California Girls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
Thunder Island
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
Take Me to Your Heaven
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
94
In-A-Gadda-Da-Vida
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
95
Hi Ho Silver Lining
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
96
I Saw the Light
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
97
Vehicle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
98
Love Is the Answer [2006 Remaster]
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
99
Jump to the Beat
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
100
Here I Go Again
افزودن به پلی لیست

هنرمندان مختلف - ۱۰۰ لذت نامتعارف برتر: قطعات پاپ عامیانه

Various Artists - 100 Greatest Guilty Pleasures: Cheesy Pop Hits

سال انتشار
انتشار :
2020
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
100
آلبوم ۱۰۰ لذت نامتعارف برتر: قطعات پاپ عامیانه 100 Greatest Guilty Pleasures: Cheesy Pop Hits مجموعه‌ای از قطعات شاداب و گرم از هنرمندان مختلف است.
به روز رسانی : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :