دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Elden Ring
Elden Ring
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Tsukasa Saitoh - Elden Ring
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Tsukasa Saitoh - Opening
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Shoi Miyazawa - Character Creation
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Tsukasa Saitoh - Limgrave
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Yoshimi Kudo - Caves
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Yuka Kitamura - Tunnels
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Tai Tomisawa - Stormveil Castle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Tsukasa Saitoh - Roundtable Hold
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Yoshimi Kudo - Liurnia of the Lakes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Yuka Kitamura - Great Underground Rivers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Yuka Kitamura - Eternal City
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Yuka Kitamura - Academy of Raya Lucaria
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Yuka Kitamura - Caelid
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Yoshimi Kudo - Old Castle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Shoi Miyazawa - Altus Plateau
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Yuka Kitamura - Catacombs
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Yuka Kitamura - Leyndell, Royal Capital
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Shoi Miyazawa - Subterranean Shunning-Grounds
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Yoshimi Kudo - Mt. Gelmir
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Yoshimi Kudo - Volcano Manor
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Yoshimi Kudo - Prison Town
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Tai Tomisawa - Mountaintops of the Giants
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Yuka Kitamura - Divine Tower
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Shoi Miyazawa - Crumbling Farum Azula
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Yoshimi Kudo - Consecrated Snowfield
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Tai Tomisawa - Miquella's Haligtree
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Tai Tomisawa - Elphael
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Yuka Kitamura - Formidable Foe I
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Tai Tomisawa - Formidable Foe II
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Shoi Miyazawa - Invader
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Yoshimi Kudo - Old Warriors
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Tai Tomisawa - Erdtree Knights
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Yoshimi Kudo - Fallen Knights
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Yuka Kitamura - The Immured
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Tai Tomisawa - The Accursed
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Yuka Kitamura - Grave Wardens
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Yuka Kitamura - Death's Kindred
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Yuka Kitamura - Dragon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Shoi Miyazawa - Fallingstar Beast
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Tai Tomisawa - Red Wolf of Radagon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Tai Tomisawa - Erdtree Avatar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Tai Tomisawa - Godskin Apostles
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Yuka Kitamura - Black Knives
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Tsukasa Saitoh - Margit, the Fell Omen
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Shoi Miyazawa - Omen Illusion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Tai Tomisawa - Lord's Apparition
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Yuka Kitamura - Regal Ancestor Spirit
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Tai Tomisawa - Astel, Naturalborn of the Void
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Tai Tomisawa - Ancient Dragon Lansseax
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Yoshimi Kudo - Lichdragon Fortissax
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Tsukasa Saitoh - Song of Lament
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Tsukasa Saitoh - Morgott, the Omen King
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Shoi Miyazawa - Bloody Fingers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Shoi Miyazawa - Mohg, Lord of Blood
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Shoi Miyazawa - Godrick the Grafted
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Yuka Kitamura - Malenia, Blade of Miquella
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Tsukasa Saitoh - Song of Honor
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Shoi Miyazawa - Starscourge Radahn
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Yoshimi Kudo - Recusants
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Yoshimi Kudo - God-Devouring Serpent
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Yuka Kitamura - Rennala, Queen of the Full Moon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Yuka Kitamura - Fire Giant
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Shoi Miyazawa - Beast Clergyman
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Tai Tomisawa - Dragonlord Placidusax
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Tai Tomisawa - Godfrey, First Elden Lord
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Tsukasa Saitoh - The Final Battle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Shoi Miyazawa, Tsukasa Saitoh - Ending
افزودن به پلی لیست

هنرمندان مختلف - الدن رینگ

Various Artists - Elden Ring

سال انتشار
انتشار :
2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
67
سبک‌های آلبوم :
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :