دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Melancholic Vivaldi
Melancholic Vivaldi
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Concerto in E Major "La Primavera", Op. 8, No. 1, RV 269: Vivaldi: Concerto in E Major "La Primavera", Op. 8, No. 1, RV 269 - II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Concerto in D minor For Violin, Organ, Strings, and Harpsichord, RV 541 - (Ed. Malipiero): Vivaldi: Concerto in D Minor For Violin, Organ, Strings, and Harpsichord, RV 541 - (Ed. Malipiero) - 2. Grave
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Concerto For Violin and Strings in D, Op. 12/3 , RV 124: Vivaldi: Concerto For Violin and Strings in D , Op. 12/3 , RV 124 - 2. Grave
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" / Concerto No. 6 in G Minor, RV 316a: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 4 - "La stravaganza" / Concerto No. 6 in G Minor, RV 316a - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
12 Violin Concertos, Op. 4 - "La stravaganza" - Concerto No. 7 in G Major, RV 185: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" - Concerto No. 7 in G Major, RV 185 - 3. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Concerto in G minor, Op.10, No. 2, RV 439 "La Notte": Vivaldi: Concerto in G minor, Op.10, No. 2, RV 439 "La Notte" - 5. Il Sonno (Largo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" / Concerto No. 7 in G Major, RV 185: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 4 - "La stravaganza" / Concerto No. 7 in G Major, RV 185 - 3. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Concerto For Strings and Continuo in G Minor, R. 156: Vivaldi: Concerto For Strings and Continuo in G Minor, R. 156 - II. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Concerto For Strings and Continuo in A Major, RV. 159: Vivaldi: Concerto For Strings and Continuo in A Major, RV. 159 - II. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Concerto For Violin and Strings in G Minor, Op. 8, No. 2, R. 315 "L'estate": Vivaldi: Concerto For Violin and Strings in G Minor, Op. 8, No. 2, R. 315 "L'estate" - 2. Adagio - Presto - Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Bassoon Concerto No. 14 in C Minor, RV 480: Vivaldi: Bassoon Concerto No. 14 in C Minor, RV 480 - 2. Andantino (Quasi Menuetto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Violin Concerto in G Minor, Op. 8, No. 2, RV 315 "L'estate": Vivaldi: Violin Concerto in G Minor, Op. 8, No. 2, RV 315 "L'estate" - II. Adagio - Presto - Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Concerto For Violin and Strings in D Minor, Op. 8/9, RV 236: Vivaldi: Concerto For Violin and Strings in D Minor, Op. 8/9, RV 236 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
12 Concertos, Op. 3 "L'estro Armonico" / Concerto No. 2 in G Minor For 2 Violins and Cello, RV 578: Vivaldi: 12 Concertos, Op. 3 "L'estro Armonico" / Concerto No. 2 in G Minor For 2 Violins and Cello, RV 578 - 1. Adagio e Spiccato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Violin Concerto in F Minor, Op. 8, No. 4, RV 297 "L'inverno": Vivaldi: Violin Concerto in F Minor, Op. 8, No. 4, RV 297 "L'inverno" - I. Allegro Non Molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Violin Concerto in F Minor, Op. 8, No. 4, RV 297 "L'inverno": Vivaldi: Violin Concerto in F Minor, Op. 8, No. 4, RV 297 "L'inverno" - III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Concerto For Violin and Strings in F Major, Op. 8, No. 3, RV 293 "L'autunno": Vivaldi: Concerto For Violin and Strings in F Major, Op. 8, No. 3, RV 293 "L'autunno" - II. Adagio Molto (Ubriachi Dormienti)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Nisi Dominus, RV 608 - Arr. Cello: Vivaldi: Nisi Dominus, RV 608 - Arr. Cello - 4. Cum Dederit Dilectis Suis (Arr. Cello)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Vivaldi: Largo (Second Movement From "The Four Seasons" - Winter) (Arr. Cohn)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Sonata For Lute, Violin and Continuo, RV.82 - Arr. For Guitar: Pepe Romero: Vivaldi: Sonata for Lute, Violin and Continuo, RV.82 - Arr. For guitar: Pepe Romero - 2. Larghetto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Violin Concerto in D major, Op. 7/11, RV 208a: Vivaldi: Violin Concerto in D major, Op. 7/11, RV 208a - 2. Grave
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Bassoon Concerto No. 31 in C Major, RV 476: Vivaldi: Bassoon Concerto No. 31 in C Major, RV 476 - 2: Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Concerto For Lute, 2 Violins and Continuo in D, RV.93: Vivaldi: Concerto For Lute, 2 Violins and Continuo in D, RV.93 - 2. Largo (Snippet)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Concerto For Strings and Continuo in D Minor, RV 128: Vivaldi: Concerto For Strings And Continuo In D Minor, RV 128 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Sinfonia For Strings and Continuo in G, R. 149: Vivaldi: Sinfonia For Strings and Continuo in G, R. 149 - 2. Andante
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Flute Concerto in G Minor, Op. 10, No. 2, RV439 - "La notte": Vivaldi: Flute Concerto in G Minor, Op. 10, No. 2, RV439 - "La Notte" - 5. Il Sonno (Largo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Concerto For Violin and Strings in F minor, Op. 8, No. 4, R. 297 "L'inverno": Vivaldi: Concerto For Violin and Strings in F minor, Op. 8, No. 4, R. 297 "L'inverno" - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
12 Violin Concertos, Op. 9 - "La Cetra" - Concerto No. 2 in A Major, RV345: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 9 - "La Cetra" - Concerto No. 2 in A Major, RV345 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" - Concerto No. 1 in B Flat Major, RV 383a: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" - Concerto No. 1 in B Flat Major, RV 383a - 2. Largo e Cantabile
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Concerto in F Major For Flute & Strings, Op. 10, No. 1, RV 433 "La Tempesta di Mare": Vivaldi: Concerto in F Major For Flute & Strings, Op. 10, No. 1, RV 433 "La Tempesta di Mare" - II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" - Concerto No. 3 in G Major, RV 301: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" - Concerto No. 3 in G Major, RV 301 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Concerto in A Major For Violin & Strings, RV335 - "The Cuckow": Vivaldi: Concerto in A Major For Violin & Strings, RV335 - "The Cuckow" - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Stabat Mater, R. 621: Vivaldi: Stabat Mater, R.621 - 3. "O Quam Tristis" (Andante)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Viola D'amore Concerto in D Minor, RV 393 - Arr. For Viola D'amore and Cello: Vivaldi: Viola D'amore Concerto in D Minor, RV 393 - Arr. For Viola D'amore and Cello - Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Concerto Grosso in E Minor, Op. 3/4, RV. 550: Vivaldi: Concerto Grosso in E Minor, Op. 3/4, RV. 550 - I. Andante
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Cello Sonata in A Minor, RV 44: Vivaldi: Cello Sonata in A Minor, RV 44 - 4. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Violin Concerto in E Major, Op. 8, No. 1, RV 269 "La Primavera": Vivaldi: Violin Concerto in E Major, Op. 8, No. 1, RV 269 "La Primavera" - II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" / Concerto No. 6 in G Minor, RV 316a: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" / Concerto No. 6 in G Minor, RV 316a - 1. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Gloria in D, R. 589: Vivaldi: Gloria in D, R.589 - 9. Qui Tollis Peccata Mundi
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Nisi Dominus (Psalm 126), R. 608: Vivaldi: Nisi Dominus (Psalm 126), R. 608 - 2. "Vanum est Vobis" (Largo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Concerto For Violin and Strings in G Minor, Op. 8/8 , RV 332: Vivaldi: Concerto For Violin and Strings in G Minor , Op. 8/8 , RV 332 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Concerto For Violin and Strings in E Minor, Op. 6/5 , RV 280: Vivaldi: Concerto For Violin and Strings in E Minor , Op. 6/5 , RV 280 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Concerto For Guitar and Strings in G Minor, Op. 10, No. 2, R. 439 - Arr. From Flute Concerto in G Minor, Op. 10 No. 2, R. 439: Vivaldi: Concerto For Guitar and Strings in G Minor, Op.10, No. 2, R. 439 - Arr. From Flute Concerto in G Minor, Op. 10 No. 2, R. 439
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Bassoon Concerto No. 1 in B Flat Major - "La Notte", RV 501: Vivaldi: Bassoon Concerto No. 1 in B Flat Major - "La Notte", RV 501 - 3. Il Sonno (Andante Molto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Flute Concerto in G Minor, Op. 10, No. 2, RV439 - "La Notte": Vivaldi: Flute Concerto in G Minor, Op. 10, No. 2, RV439 - "La Notte" - 6. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
The Four Seasons - Concerto in G Minor, RV 315, "The Summer": Vivaldi: The Four Seasons - Concerto in G Minor, RV 315, "The Summer" - II. Adagio e Piano - Presto e Forte
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Concerto For Strings and Continuo in G minor, R. 157: Vivaldi: Concerto For Strings and Continuo in G Minor, R. 157 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
12 Concertos, Op. 3 "L'estro Armonico" / Concerto No. 1 in D Major For 4 Violins, RV 549: Vivaldi: 12 Concertos, Op. 3 "L'estro Armonico" / Concerto No. 1 in D Major For 4 Violins, RV 549 - 2. Largo e Spiccato
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Concerto in G Major For Flute & Strings, Op. 10, No. 6, RV 437: Vivaldi: Concerto in G Major For Flute & Strings, Op. 10, No. 6, RV 437 - II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Concerto For Violin and Strings in E Major, Op. 8, No. 1, RV 269 "La Primavera": Vivaldi: Concerto For Violin and Strings in E Major, Op. 8, No. 1, RV 269 "La Primavera" - II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Concerto in G minor, Op. 10, No. 2, RV 439 "La Notte": Vivaldi: Concerto in G minor, Op. 10, No .2, RV 439 "La Notte" - 1. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Concerto For Strings and Continuo in D Minor, RV 129: Vivaldi: Concerto For Strings and Continuo in D Minor, RV 129 - 3. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Stabat Mater, R. 621: Vivaldi: Stabat Mater, R.621 - 8. "Fac ut Ardeat" (Lento)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
12 Concertos, Op. 3 "L'estro Armonico" / Concerto No. 7 in F Major For 4 Violins, RV 567: Vivaldi: 12 Concertos, Op. 3 "L'estro Armonico" / Concerto No. 7 in F Major For 4 Violins, RV 567 - 2. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Concerto for 2 Oboes, Strings and Continuo in A Minor, R. 536: Vivaldi: Concerto For 2 Oboes, Strings and Continuo in A Minor, R. 536 - 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" / Concerto No. 9 in F Major, RV 284: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 4 - "La Stravaganza" / Concerto No. 9 in F Major, RV 284 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Oboe Concerto in C Major, RV 449: Vivaldi: Oboe Concerto in C Major, RV 449 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Concerto Grosso in E Minor , Op. 3-4, RV 550: Vivaldi: Concerto grosso in E Minor , Op. 3/4 , RV 550 - 4. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
12 Violin Concertos, Op. 9 - "La Cetra" - Concerto No. 12 in B Minor, RV391: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 9 - "La Cetra" - Concerto No. 12 in B Minor, RV391 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
12 Violin Concertos, Op. 9 - "La Cetra" - Concerto No. 1 in C Major, RV181a: Vivaldi: 12 Violin Concertos, Op. 9 - "La Cetra" - Concerto No. 1 in C Major, RV181a - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Flute Concerto in C Minor, R.441: Vivaldi: Flute Concerto in C Minor, R.441 - 2. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Cello Concerto in D Major, RV.406: Vivaldi: Cello Concerto in D Major, RV.406 - 2. Andante
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Concerto For Strings and Continuo in D minor, R. 129: Vivaldi: Concerto For Strings and Continuo in D Minor, R. 129 - 3. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Sinfonia For Strings and Continuo in B Minor, R. 169: Vivaldi: Sinfonia For Strings and Continuo in B minor, R.169 - - 2. Allegro Ma Poco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Concerto For Strings and Continuo in G Minor, R. 152: Vivaldi: Concerto For Strings and Continuo in G minor, R. 152 - 3. Allegro Molto
افزودن به پلی لیست

هنرمندان مختلف - ویوالدی ملانکولیک

Various Artists - Melancholic Vivaldi

سال انتشار
انتشار :
2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
65
سبک‌های آلبوم :
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :