دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Musik Music Musique: 1980 - The Dawn of Synth-Pop
Musik Music Musique: 1980 - The Dawn of Synth-Pop
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Orchestral Manoeuvres in the Dark - Messages
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Zeus - Musik, Music, Musique...
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Fad Gadget - Coitus Interruptus
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Xynn - Computed Man
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Rod Vey - Metal Love
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Gina X Performance - Vendor's Box
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Our Daughter's Wedding - Lawnchairs
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Science - Tokyo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
The Human League - Only After Dark
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Toyah - Victims of the Riddle
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Nick Nicely - DCT Dreams
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Suicide - Diamonds, Fur Coat, Champagne
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Ultravox - Waiting
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Moebius - Money
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
The Fallout Club - Falling Years
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Der Plan - Da Vorne Steht Ne Ampel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Dark Day - No, Nothing, Never
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Hazel O'Connor - Sons and Lovers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Pauline Murray and The Invisible Girls - Sympathy
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Spandau Ballet - Glow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
M - Official Secrets
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Silicon Teens - Chip 'n' Roll
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Rockets - Galactica
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Kim Wilde - Tuning in Tuning On
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Landscape - European Man
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Henriette Coulouvrat - Can't You Take a Joke? Ha Ha Hi Hi!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Metronomes - A Circuit Like Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
John Foxx - No-One Driving
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
D.A.F. - Kebabträume
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Gary Sloan and Clone - Harmonitalk
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Phil Lynott - Yellow Pearl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Dalek I - Dalek I Love You (Destiny)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Berlin Blondes - Mannequin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
New Musik - This World of Water
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Japan - Quiet Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Kevin Harrison - Chase the Dragon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
The Residents - Diskomo
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Buggles - Astroboy (And the Proles on Parade)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Taxi-Girl - Mannequin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
The Passage - A Certain Way to Go
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Sic - Between
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Yello - Bimbo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Genocide - Images of Delusion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Lori & The Chameleons - The Lonely Spy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Craze - Lucy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
The Goo-Q - I'm a Computer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Blood Donor - Doctor...?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Alex Fergusson - Brushing Your Hair
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
The Korgis - Drawn and Quartered
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Visage - Mind of a Toy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
British Standard Unit - D'Ya Think
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Mataya Clifford - Living Wild
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Systems - Private Lives
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Karel Fialka - The Eyes Have It
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Nini Raviolette - Suis-Je Normale
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Eyeless in Gaza - China Blue Vision
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
The Red Squares - The Russians Are Coming
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
La Düsseldorf - Dampfriemen
افزودن به پلی لیست

هنرمندان مختلف - موزیک موزیک موزیک: ۱۹۸۰ - طلوع سینت پاپ

Various Artists - Musik Music Musique: 1980 - The Dawn of Synth-Pop

نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :