دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Piano Sad Songs
Piano Sad Songs
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Flying Fingers - Easy on Me (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Flying Fingers - Someone You Loved (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Henry Smith - Let Her Go (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Octavien X - You Broke Me First (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Flying Fingers - Cold Heart (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Henry Smith - Shallow (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Flying Fingers - Another Love (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Flying Fingers - Bad Habits (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Henry Smith - Yellow (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Henry Smith - Running Up That Hill (A Deal with God) (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Henry Smith - Everybody Hurts (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Elin Porsinger - Creep
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
David Schultz - Fix You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Flying Fingers - Memories (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Flying Fingers - Bad Buy (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Henry Smith - Because You Loved Me (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Flying Fingers - Without You (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Flying Fingers - Thank U, Next (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Flying Fingers - Traitor (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Flying Fingers - Ghost (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Flying Fingers - As It Was (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Henry Smith - Bad Romance (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
David Schultz - Tears in Heaven
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Flying Fingers - Dandelions (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Henry Smith - Angels (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Flying Fingers - Super Gremlin (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Flying Fingers - Industry Baby (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Henry Smith - No One (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Flying Fingers - Just Give Me A Reason (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Flying Fingers - Infinity (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Flying Fingers - Moth to a Flame (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Elin Porsinger - Blackbird
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Beloved Melodies - Chandelier
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Flying Fingers - When We Were Young (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Henry Smith - Believe (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Henry Smith - She Will Be Loved (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
David Schultz - All By Myself
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Elin Porsinger - I Will Always Love You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Henry Smith - All of Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Henry Smith - Don't Speak (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Henry Smith - Bleeding Love (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Octavien X - Anyone (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Flying Fingers - Breaking Me (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Henry Smith - Empire State of Mind (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Beloved Melodies - Heartbreak Anniversary
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Henry Smith - ...Baby One More Time (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Henry Smith - Someone Like You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Elin Porsinger - Don't Look Back in Anger
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
RPM (Relaxing Piano Music) - Scared to Be Lonely
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Henry Smith - Fireflies (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Henry Smith - Under the Bridge (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Elin Porsinger - Waterfalls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Octavien X - Drivers License (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Henry Smith - 7 Years (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Elin Porsinger - Umbrella
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Flying Fingers - Don't Start Now (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Henry Smith - What's Up? (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Henry Smith - Wherever You Will Go (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Elin Porsinger - The Scientist
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Flying Fingers - Before You Go (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Henry Smith - All That She Wants (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Flying Fingers - Holy (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Henry Smith - Hello (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Henry Smith - Wonderwall (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Henry Smith - How to Save a Life (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Flying Fingers - Where Are You Now (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Elin Porsinger - Deja Vu
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Flying Fingers - In Your Eyes (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Henry Smith - No Scrubs (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Flying Fingers - positions (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Flying Fingers - Stuck with U (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Henry Smith - I Want It That Way (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
RPM (Relaxing Piano Music) - Faded
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
David Schultz - Wrecking Ball
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Henry Smith - Say Something (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Henry Smith - Iris (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Octavien X - Willow (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Flying Fingers - Cardigan (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
David Schultz - Wake Me Up
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Henry Smith - Save Tonight (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
David Schultz - Because of You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Flying Fingers - Intentions (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
David Schultz - Thinking Out Loud
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
Beloved Melodies - Ruin My Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
Beloved Melodies - When the Party Is Over
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
Henry Smith - Love Yourself (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
David Schultz - Just the Way You Are
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
Henry Smith - A Thousand Miles (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
Henry Smith - Say You Won't Let Go (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
David Schultz - The Rose
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
Henry Smith - Stay With Me (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
Henry Smith - Perfect
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
Beloved Melodies - Get You the Moon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
94
Beloved Melodies - What About Us
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
95
Henry Smith - Love Me Like You Do (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
96
Beloved Melodies - Treat You Better
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
97
David Schultz - Yesterday
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
98
David Schultz - Take Me to Church
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
99
David Schultz - She Will Be Loved
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
100
David Schultz - Hard to Say I'm Sorry
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
101
David Schultz - I Can't Make You Love Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
102
Henry Smith - Free Fallin'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
103
Henry Smith - Your Body Is a Wonderland (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
104
Henry Smith - Halo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
105
Henry Smith - If I Ain't Got You (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
106
RPM (Relaxing Piano Music) - Paris
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
107
Henry Smith - Too Good at Goodbyes (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
108
Henry Smith - I Can't Fall in Love Without You (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
109
RPM (Relaxing Piano Music) - My Heart Will Go On
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
110
RPM (Relaxing Piano Music) - The Ocean
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
111
David Schultz - I Have Nothing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
112
Beloved Melodies - Rather Be
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
113
David Schultz - If You Leave Me Now
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
114
David Schultz - I Will Always Love You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
115
RPM (Relaxing Piano Music) - You're the Inspiration
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
116
Henry Smith - Take on Me (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
117
Henry Smith - Africa (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
118
Flying Fingers - Peaches (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
119
Flying Fingers - ROXANNE (Piano Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
120
Elin Porsinger - Telepatía
افزودن به پلی لیست

هنرمندان مختلف - قطعات غم‌انگیز پیانو

Various Artists - Piano Sad Songs

سال انتشار
انتشار :
2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
120
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی بی‌کلام قطعات غم‌انگیز پیانو Piano Sad Songs مجموعه‌ای از قطعات ملانکولیک و خیال‌انگیز با محور ساز پیانو از هنرمندان مختلف است.
به روز رسانی : ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۱۱/۲۶

سلام ، خسته نباشید . آلبوم عالی بود ، میشه همین موزیک ها با صدای خواننده هم قرار بدید خیلی مشتاقم.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۱۱/۲۶

سلام، وقت شما به خیر. خوشحالیم که این آلبوم رو دوست داشتید، اگر نسخه باکلامی از این آلبوم پیدا کردیم، به سایت اضافه می‌کنیم. موفق باشید.

0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :