دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Vikingur Olafsson - From Afar
From Afar
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Das Orgelbüchlein, BWV 599-644 : J.S. Bach: Das Orgelbüchlein, BWV 599-644 - Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. Kurtág) (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
6 Studies in Canonic Form, Op. 56 : Schumann: 6 Studies in Canonic Form, Op. 56 - No. 1, Nicht zu schnell (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Sonata for Solo Violin No. 3 in C Major, BWV 1005 : J.S. Bach: Sonata for Solo Violin No. 3 in C Major, BWV 1005 - I. Adagio (Arr. Víkingur Ólafsson) (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Játékok / Book 3 : Kurtág: Játékok / Book 3 - Harmonica (Hommage á Borsody László) (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a : Bartók: 3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a - I. Rubato (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a : Bartók: 3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a - II. L’istesso tempo (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a : Bartók: 3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a - III. Poco vivo (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
7 Fantasies, Op. 116 : Brahms: 7 Fantasies, Op. 116 - No. 4, Intermezzo (Adagio) in E Major (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Játékok / Book 5 : Kurtág: Játékok / Book 5 - A Voice in the Distance (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Birgisson: Where Life and Death May Dwell (Icelandic Folk Song) (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Trio Sonata No. 1 in E-Flat Major, BWV 525 : J.S. Bach: Trio Sonata No. 1 in E-Flat Major, BWV 525 - I. (Allegro moderato) (Transcr. Kurtág) (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Kaldalóns: Ave María (Arr. Víkingur Ólafsson) (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Játékok / Book 1 : Kurtág: Játékok / Book 1 - Little Chorale (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Vesperae solennes de confessore in C Major, K. 339 : Mozart: Vesperae solennes de confessore in C Major, K. 339 - V. Laudate Dominum omnes gentes (Arr. Víkingur Ólafsson) (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Játékok / Book 1 : Kurtág: Játékok / Book 1 - Sleepily (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Kinderszenen, Op. 15 : Schumann: Kinderszenen, Op. 15 - No. 7, Träumerei (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Játékok / Book 7 : Kurtág: Játékok / Book 7 - Flowers We Are (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Adès: The Branch (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Játékok / Book 1 : Kurtág: Játékok / Book 1 - Twittering (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Waldszenen, Op. 82 : Schumann: Waldszenen, Op. 82 - No. 7, Vogel als Prophet (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
7 Fantasies, Op. 116 : Brahms: 7 Fantasies, Op. 116 - No. 5, Intermezzo (Andante con grazia ed intimissimo sentimento) in E Minor (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Játékok / Book 3 : Kurtág: Játékok / Book 3 - Scraps of a Colinda Melody - Faintly Recollected (Hommage à Farkas Ferenc) (Grand Piano)
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Das Orgelbüchlein, BWV 599-644 : J.S. Bach: Das Orgelbüchlein, BWV 599-644 - Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. Kurtág) (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
6 Studies in Canonic Form, Op. 56 : Schumann: 6 Studies in Canonic Form, Op. 56 - No. 1, Nicht zu schnell (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Sonata for Solo Violin No. 3 in C Major, BWV 1005 : J.S. Bach: Sonata for Solo Violin No. 3 in C Major, BWV 1005 - I. Adagio (Arr. Víkingur Ólafsson) (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Játékok / Book 3 : Kurtág: Játékok / Book 3 - Harmonica (Hommage á Borsody László) (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a : Bartók: 3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a - I. Rubato (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a : Bartók: 3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a - II. L’istesso tempo (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a : Bartók: 3 Hungarian Folksongs from the Csìk, Sz. 35a - III. Poco vivo (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
7 Fantasies, Op. 116 : Brahms: 7 Fantasies, Op. 116 - No. 4, Intermezzo (Adagio) in E Major (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Játékok / Book 5 : Kurtág: Játékok / Book 5 - A Voice in the Distance (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Birgisson: Where Life and Death May Dwell (Icelandic Folk Song) (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Trio Sonata No. 1 in E-Flat Major, BWV 525 : J.S. Bach: Trio Sonata No. 1 in E-Flat Major, BWV 525 - I. (Allegro moderato) (Transcr. Kurtág) (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Kaldalóns: Ave María (Arr. Víkingur Ólafsson) (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Játékok / Book 1 : Kurtág: Játékok / Book 1 - Little Chorale (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Vesperae solennes de confessore in C Major, K. 339 : Mozart: Vesperae solennes de confessore in C Major, K. 339 - V. Laudate Dominum omnes gentes (Arr. Víkingur Ólafsson) (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Játékok / Book 1 : Kurtág: Játékok / Book 1 - Sleepily (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Kinderszenen, Op. 15 : Schumann: Kinderszenen, Op. 15 - No. 7, Träumerei (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Játékok / Book 7 : Kurtág: Játékok / Book 7 - Flowers We Are (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Adès: The Branch (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Játékok / Book 1 : Kurtág: Játékok / Book 1 - Twittering (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Waldszenen, Op. 82 : Schumann: Waldszenen, Op. 82 - No. 7, Vogel als Prophet (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
7 Fantasies, Op. 116 : Brahms: 7 Fantasies, Op. 116 - No. 5, Intermezzo (Andante con grazia ed intimissimo sentimento) in E Minor (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Játékok / Book 3 : Kurtág: Játékok / Book 3 - Scraps of a Colinda Melody - Faintly Recollected (Hommage à Farkas Ferenc) (Upright Piano)
افزودن به پلی لیست

ویکینگور الافسون - از دور

Víkingur Ólafsson - From Afar

ویکینگور الافسون
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2022
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
44
سبک‌های آلبوم :
آلبوم موسیقی کلاسیک از دور From Afar اثری لطیف از ویکینگور الافسون Víkingur Ólafsson است.
به روز رسانی : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :