دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Deep Feelings - Deep House Mix [Mega Pack] Vol. 1
Deep Feelings - Deep House Mix [Mega Pack] Vol. 1
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
You Feel Like Istanbul (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Ghost (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Дьявол в чёрном платье (RHM Project Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Dripping (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Amelia (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Make This Better (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Remedy (Demeter Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Kiss Me (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Adı Üstünde (Berat Demir Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Двое (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Everything About Love (Nikko Culture Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Insomnia (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Bang Bang (Oguzhan Turk Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Words Unspoken (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Love of My Life (Original Club Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Over U (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Seni Sever miydim (Tolga Aslan Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Тайна (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
ilomilo (MBNN Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Run (Nikko Culture Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Hot (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Can't Take It (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Rivers (Nayio Bitz Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Unstable (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Feel My Love (Dophamean Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
For You (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Sweet Harmony - (Hip Deep Club Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Люблю как умею (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Let Me Pretend (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
What Mama Said (Midi Culture Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
My Way (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Give Me a Sign (Mattsu Deep Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Love Again (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Need You Here (Nikko Culture Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Falling Down (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Crying Wolf (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Cover It Up (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Скорость 01 (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
По барам (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
The Red Space (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Love From Coco (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
To You ( Original Mix )
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
If Your Girl Only Knew (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Eyes of Love (Toly Braun Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Get High (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Не враг (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Never Gonna Be The Same (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Feels Like (Dee Pete Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Kapadokya (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Misafir (Erhan Boraer Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Ride It (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Around This World (Nikko Culture Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Federkleid (Eray Gümüş Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Love Moments (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Aasha (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Again & Again (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Believe in Me (Burak Cilt & Regard Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
My Life (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Reason (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Sana Doğru (Murat Salman Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Run (Nikko Culture Remix) (WCM)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Broken Heart (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Explorer (Bruno Motta Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
More Than Ever (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Super! (Velker Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Cursed (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Small Town Girl (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Музыка Для Души (Rakurs Major Radio Edit)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Close to Your Heart (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
You Don't Love Me (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
Over Me (Andomalix Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
More and More (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
No Way (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
Indian Dance (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Sugar (GeoM Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Don't Look At Me (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
If Your Girl Only Knew (The Distance & Igi Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Unshakeable (Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Naim (Ahmet Kilic Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Birşeyler Bitince (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
Don't Let Me Down (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Impossible Love (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
Love (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
All the Time (Mike Drozdov & VetLove Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
Radio Love (Dualities Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
Dance Monkey (Parah Dice Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
Missing You (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
Heartbreaker (Re-constructed Deep Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
What Can I Do (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
Yine Sev Yine (Princess Duvalli Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
Breathing Thoughts (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
Closer (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
Не Перегорим (Denis Bravo Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
94
Endless (Arif Zeynalov Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
95
Keep Your Feelings (Spoiljack Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
96
Детство (Amice Extended Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
97
Through the Night (Housenick Remix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
98
No Sweat (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
99
Lonely (Original Mix)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
100
La Alegría (Original Mix)
افزودن به پلی لیست

احساسات عمیق - مگاپک - مجموعه بزرگی از آثار جدید و جذاب سبک دیپ هاوس به انتخاب دنیای موسیقی - شماره ۱

Deep Feelings - Deep House Mix [Mega Pack] Vol. 1

سال انتشار
انتشار :
2019
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
100
سبک‌های آلبوم :

اولین شماره از مجموعه های بزرگ با نام مگاپک در سبک والا، ریشه دار و جذاب دیپ هاوس را با 100 ترک منتخب از بهترین آهنگ های این عضو محبوب خانواده هاوس به شما همراهان گرامی تقدیم می‌کنیم. سبکی فوق العاده عمیق و سنگین اما انعطاف پذیر در دنیای موسیقی الکترونیک که طرفدارانی بی شمار با سلایق مختلف را به خود اختصاص داده است. امیدواریم این مجموعه بزرگ و شنیدنی بتواند نظر طرفداران محترم سبک دیپ هاوس را جلب کند.

در حالی که موسیقی دیپ هاوس یکی از عمیق ترین و مینیمال ترین اعضای خانواده هاوس و در کل موسیقی الکترونیک است،  یکی از انعطاف پذیر ترین سبک های دنیای موسیقی هم به شمار می‌رود. این یکی از ویژگی های منحصر بفرد این ژانر ریشه دار است که می‌تواند به واسطه آن طرفداران رنگارنگی را به خود جذب کرده و با حالات دوست داشتنی و لطافت های خود هر گوشی را مورد نوازش قرار دهد. در این مجموعه هم سعی ما بر آن بوده است که تمام حالات عمیق و بسته، فانکی و شاد، استایل های کلاسیک یا اولد اسکول و مدرن در ساختمان موسیقی روسی و ترکی استانبولی در این سبک جذاب از موسیقی الکترونیک را پوشش داده و با انعطاف دوست داشتنی این موسیقی ، تجربه ای بی نظیر را برای همه طرفداران و دنبال کنندگان آن به ارمغان بیاوریم.

در این مجموعه بزرگ در سبک دیپ هاوس شنونده هنرنمایی مطرح ترین آهنگسازان این سبک از جمله Nikko Culture ، Melih Aydogan ، ilkan Gunuc و Ηοusenick خواهید بود و از خلاقیت آن ها لذت خواهید برد. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود در مورد این مجموعه را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

به روز رسانی : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۰۶/۲۰

عالي ، ممنون از لطف شما دوس عزيز

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۰۶/۲۰

سلام، خوشحالیم که این آلبوم رو دوست داشتید. موفق باشید.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۰۳/۱۷

یه پلی لیست جدیدازdeep house اومده خیلی عالیه.عکس یه دختر،بانمای نزدیک روی البومش هست ویه اهنگ هم به نام over & over داره.خیلی جالبه اگه توی سایت بذارین ممنون میشم.چون دیگه لازم نیست اشتراک سایت دیگه ای روبخرم.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۰۳/۱۷

سلام، دوست عزیز آلبوم‌های سایت ما در سبک دیپ هاوس اختصاصی هستند و توسط دنیای موسیقی گردآوری شده‌اند.

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۰/۰۲/۰۳

دوستان گرامی ممنون از زحماتی که میکشید و این مجموعه گرانقدر رو ایجاد و حفظ میکنین. عالی عالی عالی

تصویر پروفایل کاربر
۱۴۰۱/۰۳/۱۷

سلام، خواهش می‌کنم. خوشحالم که تونستیم رضایت شما رو به دست بیاریم.

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۱۲/۰۲

من هم خریدم . ممنونم . ولی ای کاش قیمتها رو مثل بقیه کارها پایین نگه دارید که بتونیم مرتب بخریم . والا من 30 درصد از موزیکهای این سایت رو دانلود کردم . همچین مجموعه ای با این کیفیت و سلیقه جایی ندیدم .

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۱۲/۰۲

سلام، خوشحالیم که همراهان خوبی مثل شما داریم. این آلبوم از نامش مشخصه که با بقیه فرق داره و به همین سبب قیمتش از بقیه گران‌تره.

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

واقعا جمع کردن این آهنگها خیلی با دقت و ظرافت و حرفه ای انجام شده ... واقعا لذت می برم از سایتتون ... یک خسته نباشید حداقل چیزیه که میشه بهتون گفت ⁦(~‾▿‾)~⁩

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

سلام، از اینکه مورد پسند شما قرار گرفته بی‌نهایت خرسندیم و خوشحالیم از اینکه همراهانی مانند شما داریم

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۰۲/۰۲

عالی همون چیزی که از deep house میخوای

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۹/۰۲/۰۲

سلام، باعث خرسندی ماست که این آلبوم رضایت شما رو به دست آورده. موفق باشید.

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۸/۰۹/۱۹

دمت گرم واقعا ارزش داره پولی که دادم کلی زحمت داره کاری که کردی موفق باشی همیشه

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۸/۰۹/۱۹

سلام، خیلی از نظر پرمهر شما ممنونیم. باعث افتخاره که تونستیم رضایت شما رو به دست بیاریم. شما هم موفق باشید.

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۸/۰۹/۱۴
مرسی از اینکه با دیسیپلینید...دمتون گرم
تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۸/۰۹/۱۴
سلام، ممنون از لطف شما و خیلی خوشحالیم که تونستیم در دنیای موسیقی باعث رضایت خاطر دوستان باارزشی چون شما بشیم. موفق باشید.
تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۸/۰۹/۰۹

سلام خسته نباشید. ممنون از ارتقای سایت و قرار دادن مگا پک ها در سایت . خیلی خوب شده. لطفا مگا پک های لو فای و هیپ هاپ را هم قرار بدید.با تشکر

تصویر پروفایل کاربر
۱۳۹۸/۰۹/۰۹

سلام، بی‌نهایت خوشحالیم که موجبات رضایت شما رو فراهم کردیم. چشم تلاش می‌کنیم که در آینده نزدیک این دو محصول رو به سایت اضافه کنیم.

loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :