دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Antonio Vivaldi - This Is Vivaldi
This Is Vivaldi
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
The Four Seasons - Violin Concerto in F Minor, Op. 8 No. 4, RV 297 "Winter" : I. Allegro Non Molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Concerto For Lute, 2 Violins and Continuo in D major, RV 93 : Vivaldi: Concerto For Lute, 2 Violins and Continuo in D Major, RV 93 - 2. Largo (Arr. For Guitar)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Concerto For Strings in G Major, RV 151, "Alla Rustica": I. Presto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Concerto For 2 Mandolins, Strings and Continuo in G Major, RV. 532: III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Vivaldi: The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 2, RV 315 "Summer": III. Presto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Nulla in Mundo Pax, RV 630 : 1. Nulla in Mundo Pax
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Concerto For Strings in G Minor, RV 152: II. Andante Molto e Sempre Pianissimo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Concerto For Viola d’Amore, Strings & Continuo in D Minor, RV 394: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Larghetto (after Concerto for 4 Violins and Cello in B Minor, Op. 3, No. 10 / RV 580, arr. for Baroque Ensemble by Wolfgang Katsch
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Violin Concerto in D Major, RV 211 : III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Concerto For Lute, 2 Violins and Continuo in D Major, RV 93: 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Vivaldi: Gloria in D Major, RV 589: I. Gloria in Excelsis Deo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Vivaldi: The Four Seasons, Violin Concerto in F Major, Op. 8 No. 3, RV 293 "Autumn": III. Allegro "La Caccia"
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Recomposed By Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons : Spring 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
La Verità in Cimento, RV 739: Dopo i Nembi, e le Procelle (Arr. For Baroque Ensemble By Wolfgang Katschner)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Mandolin Concerto in C Major, RV 425 : III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Vivaldi: Flute Concerto in D Major, RV 429: II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Violin Concerto in D Major, RV 228: I. Allegro Non Troppo Ma Vigoroso
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Chamber Concerto in D Major, RV 95, "La Pastorella" (Arr. For Recorder and Orchestra): II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Concerto in G Minor, RV 157: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Vivaldi: The Four Seasons, Violin Concerto in F Minor, Op. 8 No. 4, RV 297 "Winter": II. Largo (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Concerto For Lute, 2 Violins and Continuo in D Major, RV 93 : 1. (Allegro Giusto)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Oboe Concerto in D Minor, Op. 8, No. 9, RV 454: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Violin Concerto in B-Flat Major, RV 369: III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Violin Concerto in C Major, RV 184: III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Bassoon Concerto in F Major, RV 485: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Violin Concerto in A Minor, RV 523: II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Vivaldi - Concerto in D Major "Grosso Mogul" RV 208: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Laudate Pueri Dominum, RV 600: Sit Nomen Domini Benedictum
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Concerto For Strings in A Minor, RV 161: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Cello Concerto in B-Flat Major, RV 423: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Concerto For Recorder, Oboe and 2 Violins in C Major, RV 87: III. Allegro Assai
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Concerto in D Major For 2 Violins, Strings & Continuo, RV 511: 3. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Concerto For Oboe and Bassoon in G Major, RV 545: I. Andante Molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Vivaldi: Flute Concerto in D Major, Op. 10 No. 3, RV 428 "Il Gardellino": III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Concerto in D Major, RV 90, "Il Gardellino": II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Concerto in B-Flat Major For Cello, Strings and Basso continuo, RV 423: III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Sonata No. 4 in A Major, Op. 13, RV 59, "Il Pastor Fido": II. Allegro Ma Non Presto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Cello Concerto in G Minor, RV 416: III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
Concerto Grosso in G Minor, Op. 3, No. 2, RV 578: I. Adagio e Spiccato - Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Concerto in F Major For Flute & Strings, Op.10, No.1, RV 433 - "La Tempesta di Mare" : III. Presto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Concerto in D Major For 2 Violins, Strings & Continuo, RV 511: II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Nisi Dominus Aedificaverit Domum
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Cello Concerto in D Minor, RV 407: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Vivaldi: Le Quattro Stagioni (The Four Seasons), Violin Concerto in E Major Op. 8, No. 1, RV 269, "Spring": III. Allegro (Danza Pastorale)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Concerto For 2 Violins in A Minor, RV 523: I. Allegro Molto
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Vivaldi: L'Estro Armonico, Concerto For Two Violins in A Minor, Op. 3 No. 8, RV 522 "Per Eco in Lontano": I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
Vivaldi: The Four Seasons, Violin Concerto in F Major, Op. 8 No. 3, RV 293 "Autumn": I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
Oboe Concerto in C Major, RV 452: II. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Vivaldi: Giustino, RV 717: Sinfonia, I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Concerto For 2 Cellos, Strings and Continuo in G Minor, RV 531 : III. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Vivladi: Le Quattro Stagioni (The Four Seasons), Violin Concerto in E Major Op. 8, No. 1, RV 269, "Spring": I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Vivladi: Le QuattroStagioni (The Four Seasons), Violin Concerto in E Major Op. 8, No. 1, RV 269, "Spring": I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Flute Concerto in G Minor, Op. 10, No. 2, RV439 - "La Notte": III. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
Griselda, RV 718, Sinfonia: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
Mandolin Concerto in C Major, RV 425 : I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Concerto For 2 Mandolins, Strings and Continuo in G Major, RV. 532: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Concerto in F Major For Flute & Strings, Op. 10, No. 1, RV 433 "La Tempesta di Mare" : II. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Concerto in B-Flat Major For Cello, Strings and Basso continuo, RV 423: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Stabat Mater Dolorosa
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Bassoon Concerto in C Major, RV 474: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Vivaldi: Magnificat in G Minor, RV 610: VIII. Sicut Locutus Est
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Sonata No. 6 in G Minor, Op. 13, RV 58, "Il Pastor Fido": III. Largo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Violin Concerto in D Major, RV 230 : I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Bassoon Concerto in C Major, RV 473: I. Allegro
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Vivaldi - Concerto in D Major "Grosso Mogul" RV 208: II Recitativo: Grave
افزودن به پلی لیست

دیس ایز ویوالدی - پلی لیست بهترین و برترین آهنگ های آنتونیو ویوالدی

This Is Vivaldi

آنتونیو ویوالدی
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2023
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
66
سبک‌های آلبوم :
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :