دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Jazz Flamenco Fusion Essentials
Jazz Flamenco Fusion Essentials
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
Espiritu
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Armando's Rhumba
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Sencillito
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Tres Notas Para Decir Te Quiero
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Bulerías Del Norte
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Conjuro Y Deseo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Historia De Un Amor
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Con Nuestro Corazón A Paco De Lucía (Rumba)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Después Del Fandango
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Corriente
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Olé
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Algo Pa Nosotros
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Concierto De Aranjuez For Guitar And Orchestra : 2. Adagio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Soy Gitano
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Danza Del Amanecer
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Saeta
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Compas De Amistad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Tù Enciendes Las Estrellas
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
La Tarde
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Alegrías (En Directo En El Festival De Jazz De Montreux / 1991)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Las Morrillas De Jaén (2015 Remastered Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Gloria Bendita
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Mission Impossible 2 Orchestra Suite: Part 1 (Live)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Andalucía (En Directo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Kanela Y Menta
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Oliva Y Naranja
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Viento Amargo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Spain
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Luna De Plata
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
Ashé
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Orobroy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Venta Del Alma
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Se La Llevó Dios
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Esperanzas Y Claridades (Alegrías)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Bulería De Las Flores
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Delírios Ibéricos
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
A La Orilla Del Alma (Siguiriya)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
25 Jaleos
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Reencuentro (Balada)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
In a Mellow Tone (Rumba)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
El Príncipe De La Oscuridad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
Borrachito (Bulería)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
El Tango De Los Abrazos
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Nuestra Sfera
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Puga E Iván
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Oblivion
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
Barrio De La Catedral (Alegrías)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
A Mi Pequeña Lola (Farruca)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
大鱼
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Obrigado Paco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Oye, Esta No Es Manera De Decir Adiós
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
Tan Frágil Tan Fuerte
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Bird of Passage
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
La Niña De Mis Ojos
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
La Séptima Puerta
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
En La Plazoleta
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
María De La O
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Mantra 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Inside
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
Avisale A Mi Contrario
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
Heart Coming Home
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Gemini
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
Granollers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Do Trop
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
El Día Que Me Quieras
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Entre Las Piedras
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Cercavila
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
Volando Voy (Feat. Antonio Carmona)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Gymnopédie 1 (Feat. Carlos Rossi)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
Como La Luna (Feat. Juan Debel & Enriquito)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
La Verbena
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
A Child Is Born
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
Volver
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
El Amor Brujo: Danza Ritual Del Fuego (Arr. For Harmonica and Piano)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Ojos Verdes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
Chaneando -Soleá Por Bulerías
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
Blues De La Bahía
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Decir Adiós (Feat. José Taboada, Toni Zenet, Jorge Reyes, Miguel Angel Orengo, Paco Botía, Germán Velazco)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Amor Gitano (Feat. Ove Larsson)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
Mi Corazón
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
Vas Diciendole A La Gente
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
Buleria
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
La Martiniana
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
Lo Que Pasa En El Fondo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
Making Love on Your Side
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
Evidence
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
Fandango Morisco
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
The Thrill Is Gone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
Atardecer En Tus Ojos
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
El Niño Voodoo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
Bulerías De Aranjuez (Concierto De Aranjuez)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
C'est Si Bon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
Entre Tú Y Yo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
94
Uneven Light of Day
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
95
Las Palmeras
افزودن به پلی لیست

آلبوم بهترین‌های جاز فلامنکوی تلفیقی، گزیده‌ای از آثار درخشان این سبک

Various Artists - Jazz Flamenco Fusion Essentials

سال انتشار
انتشار :
2021
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
95
سبک‌های آلبوم :
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :