دنیای موسیقی
منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - 100 Hits The Blues
100 Hits The Blues
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Hangover
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Dust My Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Need Your Love So Bad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Ain't That Loving You Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
I Hear You Knocking
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Mannish Boy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Smokestack Lightning
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
My Babe
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Keep It to Yourself
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Corrine, Corrina
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Forty Days and Forty Nights
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
I Can't Quit You Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
I Asked For Water (She Gave Me Gasoline)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
From the Bottom
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Walking the Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Forty Four
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Don't Start Me Talkin'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Who
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
(She Put the) Whamee on Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
It's My Life, Baby
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Just Make Love to Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
The Things that I Used to Do
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
You're So Fine
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Poison Ivy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Make My Dreams Come True
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Reconsider Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
I'm Your Hoochie Coochie Man
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
You Don't Have to Go
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Play a Little While
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Pouring Down Rain
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Kissing in the Dark
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Sloppy Drunk Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
I Want to Be Loved
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Story of My Life
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Last Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
I'm Ready
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Wanderin' Heart
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Rockin' Daddy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
I'm Mad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Shake Baby Shake
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Call It Stormy Monday But Tuesday Is Just As Bad
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Honey Hush
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
You're a Fool
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Daddy Rollin' Stone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
The Come Back
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Party Girl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Hole in the Wall
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Moanin' at Midnight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Fussin' and Fightin' Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Hide Away
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Truckin' Little Woman
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Straighten Up Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Wolf Is at Your Door
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
I'm Tore Down
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Rock Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
How Long
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
How Many More Years
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Livin' with the Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
By the Water
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
San-Ho-Zay
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Ain't Nobody's Business
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
That's All Right Mama
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Sit and Cry
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Rollin' Stone
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
You Sure Can't Do
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Rollin' and Tumblin'
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Then the Lights Go Out
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
The Sky Is Crying
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Travelin' to California
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Highway Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Call Me If You Need Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Good Morning Little School Girl
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Turn on Your Lovelight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
I Could Cry
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
I Got My Mojo Working
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Dyna Flow
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Everything Gonna Be Alright
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
You Better Move On
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Poor Lover's Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
I'm a King Bee
افزودن به پلی لیست
Disc 5 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Spoon's Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Lay Some Flowers on My Grave
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Love Me with a Feeling
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Junker's Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
My Daily Wish
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
It Must Have Been The Devil
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
I've Got a Woman Part I
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Sweet Old Chicago
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
C.C. Rider
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Easy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
The Hustle Is On
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
You Know Yeah
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
The Day Will Come
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
The Sun Is Shining
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Going Back to Memphis
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
The Freeze
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Hey Mrs. Jones
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Someday Baby
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
You Will Need Me
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Night Time Is the Right Time
افزودن به پلی لیست

آلبوم ۱۰۰ قطعه برتر موسیقی بلوز اثری از هنرمندان مختلف

100 Hits The Blues

سال انتشار
انتشار :
2019
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
100
سبک‌های آلبوم :

معرفی آلبوم

آلبوم ۱۰۰ قطعه برتر موسیقی بلوز 100 Hits The Blues مجموعه‌ای کامل و درخشان از آثار هنرمندان برجسته این سبک در دوران اوج آن در قرن بیستم است. سبک بلوز یکی از سبک‌های مادر موسیقی مدرن غربی است و برخی از محبوب‌ترین سبک‌های قرن بیستم از مشتقات آن به حساب می‌آیند. جاز و راک اند رول از مطرح‌ترین سبک‌هایی هستند که از بلوز مشتق شده‌اند. این سبک جدا از شاخه‌هایش از سبک‌های بسیار محبوب است که طرفداران پرشماری در دنیای موسیقی دارد. این آلبوم منتخبی شنیدنی از برترین آثار ماندگار هنرمندان شاخص و ماندگاری چون المور جیمز Elmore James، مادی واترز Muddy Waters، فردی کینگ Freddie King، آلبرت کینگ Albert King و ... را شامل می‌شود.

به روز رسانی : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو دنیای موسیقی شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
تازه‌های مجله دنیای موسیقی :
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند
دنیای موسیقی
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو دنیای موسیقی شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :