دنیای موسیقی
موسیقی از چهار گوشه دنیا
آثار کاله والنر - Kalle Wallner (Karlheinz Wallner)

کاله والنر (2000-)

Kalle Wallner (Karlheinz Wallner)

به روز رسانی : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
سبک ها : پراگرسیو راک - راک -
موسیقی برای زندگی بهتر
دنیای موسیقی تقدیم می‌کند